Tất cả nhận định

Các hệ thống thanh toán như Alipay và PayPal đe dọa tới sự ổn định tài chính nhiều hơn là đồng tiền ảo

“Các hệ thống thanh toán như Alipay và PayPal đe dọa tới sự ổn định tài chính nhiều hơn là đồng tiền ảo”. Điều này đã được kết luận bởi Kho bạc và ủy ban thị trường tài chính Hồng Kong dựa theo báo cáo vào ngày 30/04.

Kho bạc và ủy ban thị trường tài chính Hồng Kong cho rằng đồng tiền ảo ít được sử dụng để làm công cụ rửa tiền, còn các hệ thống thanh toán tại Hồng Kong (Octopus card, Alipay, PayPal, Тap & Go и TNG Wallet) thường xuyên sử dụng để rửa tiền. Do đó, nhà quản lý Hồng Kong đã đưa ra thông tin rằng đồng tiền ảo có mức độ rủi ro “thấp” đối với hệ thống tài chính, còn các hệ thống thanh toán bên trên có mức rủi ro “trung bình”:

Dựa trên kết quả nghiên cứu của Kho bạc và ủy ban thị trường tài chính Hồng Kong, tôi muốn cho mọi người thấy rằng thông tin đồng tiền ảo được sử dụng để rửa tiền trên phương tiện truyền thông là thông tin không chính xác.

Để lại bình luận