Tất cả nhận định

Dự báo về bitcoin ngày 05/04/2018

Vào thời điểm hiện tại, bitcoin giao dịch ở mức 6858 USD/1 BTC tại sàn giao dịch tiền ảo Hồng Kong Bitfinex.

Dựa trên phân tích kỹ thuật, tại khung thời gian 1 ngày (D1), BTCUSD có tiềm năng hình thành mô hình “tam giác giảm”:

Vào thời điểm hiện tại, đồ thị BTCUSD nằm ở phía dưới của tam giác và do đó đang hình thành làn sóng thứ 4.

Theo đó, “tam giác giảm” là mô hình tiếp nối xu hướng. Trong trường hợp này, tiếp nối xu hướng thị trường bò. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại không có gì đảm bảo rằng giá bitcoin sẽ tăng nên tại khung thời gian một ngày có thể nhìn rất rõ xu hướng thị trường gấu:

Do đó, tôi sẽ không theo dõi đồ thị bitcoin và chỉ trong trường hợp hình thành làn sóng thứ 5 (bên trong mô hình “tam giác giảm” tiềm năng) – phá vỡ đường xu hướng thị trường gấu thì tôi có thể sẽ xem xét lệnh mua.

Bức tranh tương tự cũng thấy tại cặp LTCUSD.

Để lại bình luận