Tất cả nhận định

BCHUSD: Quá trình ổn định có thể kéo dài tới 19/01/2018

Bitcoin Cash sau khi nằm trên đỉnh (20/12) đã chuyển sang xu hướng ngang. Cặp tiền điều chỉnh tại mức 2500 USD (khoảng 50% từ mức tăng trưởng 1101 USD – 4104 USD).

Lịch sử 159 thanh hoặc 159 ngày chưa đủ để phân tích. Dựa trên quá trình tăng trưởng trước đó và điều chỉnh, có thể tính các mục tiêu mới. Di chuyển mạnh sẽ diễn ra vào Tháng 8, Tháng 11 và Tháng 12. Nó diễn ra không lâu hơn ba ngày. Trong Tháng 8, Bitcoin Cash tăng so với USD khoảng 234%, trong Tháng 11 – 332%, trong Tháng 12 – 135%. Tôi đã lấy các mức từ các xung trong ba ngày.

Quá trình tăng giá phục hồi vào ngày 12/12 sau khi phá vỡ đường khá cự. Quá trình điều chỉnh diễn ra khoảng 30 ngày sau khi cập nhật mức tối đa. Nếu tính 30 ngày từ đỉnh 20/12/2017, chúng ta sẽ nhận được mức tăng trưởng mới – 19/01/2018.

Trước 19/01, giá có thể di chuyển tiếp xuống 1880 USD. Nếu tỷ giá dừng lại trước 19/01 tại mức hiện tại, thì có khả năng sẽ nâng cao hơn mức 1880 USD. Việc giá tăng cao hơn 2920 USD sẽ là tín hiệu để mua BCH.

Để lại bình luận