Tất cả nhận định

Jonh McAfee: Bitcoin sẽ đạt 1 triệu USD vào cuối năm 2020

Lập trình viên nổi tiếng người Mỹ và là nhà phát triển phần mềm diệt virus McAfee John McAfee cho rằng giá bitcoin đến cuối năm 2020 sẽ đạt 1 triệu USD. Trước đó, nhà lập trình viên này đã từng nói rằng, giá bitcoin có thể đạt 500.000 USD.

Trong buổi tối ngày hôm qua, tại twitter của mình, ông đã đưa ra dự báo về giá bitcoin:

Tôi xin nhắc lại rằng vào thời gian gần đây, nhiều người bắt đầu thảo luận về giá bitcoin. Nhiều chuyên gia IT bắt đầu nói rằng bitcoin không phải là bong bóng và 10.000 USD vẫn chưa phải mức giá cao nhất. Tôi để ý rằng phần lớn các doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực IT, tức là bắt đầu công việc của mình từ con số 0 và cuối cùng đã trở thành doanh nghiệp lớn và được định giá vào khoảng vài trăm triệu USD chính là những người ủng hộ đồng tiền ảo.

Do đó, tôi cho rằng hệ thống tài chính toàn cầu sắp sửa có những thay đổi mạnh mẽ – các đồng tiền ảo sẽ bắt đầu cạnh tranh với các đồng tiền định danh.

Để lại bình luận