Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Goldman Sachs: Bitcoin không phải là “vàng mới”

Bitcoin và các đồng tiền ảo khác không phải là “vàng mới” – ngân hàng đầu tư tại Mỹ Goldman Sachs cho biết.

Goldman Sachs đã gửi tin nhắn đến các khách hàng để quảng cáo kim loại quý. Trong tin nhắn này, họ khuyên các nhà đầu tư nên bổ sung vàng và bạc vào danh mục của mình bởi vì các kim loại quý này là tài sản đầu tư cao cấp. Trong đoạn tin nhắn gửi đi, Goldman Sachs cũng nói thêm: “Đầu tư vào các kim loại quý đã được chứng minh qua thời gian – như thường lệ nó là tài sản có giá trị tốt nhất để lưu trữ”.

Theo Goldman Sachs, bitcoin là tài sản rất đáng ngờ và không phù hợp cho việc bảo vệ nguồn tài chính của bạn. Theo ý kiến của các chuyên gia ngân hàng, so sánh các đồng tiền ảo với vàng không được hợp lý. Ngoài ra, ngân hàng cũng cảnh báo các khách hàng của mình rằng khi đầu tư vào các đồng tiền ảo, nhà đầu tư có thể sẽ bị hack và mất hết toàn bộ khoản tiết kiệm. Thêm vào đó, Goldman Sachs cũng nói rằng bất kỳ khoản đầu tư nào vào các đồng tiền ảo cũng sẽ có rủi ro.

Tôi đồng ý với ngân hàng Goldman Sachs một phần bởi vì công nghệ blockchain vẫn còn xa thực tế. Nhưng trong trường hợp này, tôi cho rằng ngân hàng chỉ cố gắng giữ tiền của các nhà đầu tư nên mới gửi các tin nhắn như vậy.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên