Tất cả nhận định

Thị trường đồng tiền ảo vẫn đứng vững

Thị trường vẫn quan tâm đến các đồng tiền ảo ngay cả sau khi tin tức về việc Trung Quốc cấm ICO được công bố. Điều này đã được thể hiện trong bài khảo sát của CoinDest vào ngày 18/09:

Kết quả khảo sát cho thấy, hơn 53% số người được hỏi sẽ vẫn tiếp tục mua đồng tiền ảo, 24% đang chờ tình hình ổn định (chờ đợi xem các quốc gia khác có giới hạn ICO giống Trung Quốc hay không?) và chỉ có 23% số người trả lời rằng sẽ không mua các đồng tiền ảo nữa.

Theo tôi thấy, nếu trong thời gian tới hoạt động ICO giảm dần sẽ là yếu tố hỗ trợ lên các đồng tiền ảo đang có trên thị trường (sẽ có ít đồng tiền ảo mới xuất hiện). Cầu sẽ được giữ nguyên và lượng cung cũng không tăng. Dựa trên logic kinh tế về cung và cầu, giá của các đồng tiền ảo sẽ được hỗ trợ.

Để lại bình luận