Tất cả nhận định

Giao dịch bitcoin tại Trung Quốc vẫn đang ổn định

Vào đầu Tháng 09, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã thông báo trên trang chủ về các rủi ro liên quan đến ICO. Trong những ngày tiếp theo, giá bitcoin bắt đầu điều chỉnh. Rất nhiều người cho rằng mối quan tâm tới bitcoin và các đồng tiền ảo khác tại Trung Quốc giảm khá mạnh nếu nhà nước cố gắng giới hạn thị trường đồng tiền ảo. Vào thời điểm hiện tại, nhu cầu đối với các đồng tiền ảo vẫn đang khá ổn định tại Trung Quốc. Điều này được thể hiện tại dữ liệu thống kê Data.Bitcoinity.org:

Đồ thị thể hiện khối lượng giao dịch bitcoin hàng ngày trên các sàn chứng khoán chính tại Trung Quốc – okcoin, btcchina và localbitcoins. Trong 9 ngày vừa qua, tức là sau khi tin tức cảnh báo ICO của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được cập nhật, khối lượng giao dịch không giảm, đạt khoảng 40 nghìn BTC/ngày. Theo đó, có thể kết luận rằng mặc dù một số sàn như là ICOAGE và ICOINFO đã tạm thời ngừng các hoạt động ICO tại Trung Quốc nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bitcoin.

Để lại bình luận