Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Kỷ lục mới về huy động vốn trên thị trường ICO

Hệ thống Blockchain lưu trữ dữ liệu Filecoin đã chính thức kết thúc đợt ICO đầu tiên, thu hút được hơn 257 triệu USD trong vòng một tháng (theo dữ liệu của CoinDesk ICO Tracker). Ý tưởng của Filecoin nhằm cung cấp một mạng lưới phân tán cho lưu trữ kỹ thuật số, thông qua đó người dùng có thể thuê một cách hiệu quả công suất dự phòng. Filecoin nhanh chóng thu hút dược hàng triệu khoản đầu tư, vượt qua cả ICO Tezos. Hãy cùng xem hình ảnh bên dưới:

Theo đó, chúng ta thấy rằng trước khi Filecoin xuất hiện, ICO Tezos đang chiếm vị trí đầu tiên, kêu gọi được 232 triệu USD, đứng thứ hai là ICO Bancor – 150 triệu USD.

Do đó, có thể thấy rằng so với quý 2, quý 3/2017 là thời điểm rất thành công đối với thị trường ICO. Dựa theo nghiên cứu của CoinDesk “Q2 2017 State of Blockchain”, vào quý 2/2017 ICO kêu gọi được khoảng 797 triệu USD. Mới chỉ trong tháng đầu tiên của quý 3 (Tháng 7), ICO đã kêu gọi được hơn 574,48 triệu USD. Theo tôi, tổng số tiền kêu gọi qua ICO trong quý 3 có thể đạt 880 triệu USD. Qua đó, có thể đưa ra kết luận rằng mối quan tâm đối với các đồng tiền ảo trên thế giới đang tăng rất nhanh.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên