Tất cả nhận định

Phân tích dầu thô hiệu Brent ngày 18/10/2018

Ngày hôm nay giá dầu thô hiệu Brent đã giảm xuống dưới mức tâm lý 80 USD/thùng.  Vào thời điểm hiện tại báo giá BRNUSD nằm ở mức 78,92 USD. Tôi nhận thấy rằng dầu thô hiệu Brent đã giảm gần 7,5 USD trong vòng 2 tuần.

Vào cuối tuần trước, tôi đã xem xét đồ thị nến BRNUSD tại khung thời gian W1 và thấy rằng lần đầu tiên kể từ giữa Tháng 8, mức cao và mức thấp trong tuần đã giảm xuống dưới các mức của tuần trước đó. Điều này nói đến tín hiệu “gấu” tiềm năng. Do đó, có một câu hỏi xuất hiện: “Giá dầu thô có thể giảm xuống mức nào?”.

Nếu như xem đồ thị cặp BRNUSD tại khung thời gian D1, có thể thấy rằng cặp BRNUSD vẫn nằm trong ranh giới xu hướng tăng trưởng:

Tuy nhiên, bây giờ đang diễn ra quá trình điều chỉnh bên trong kênh tăng trưởng. Trong bối cảnh sự thống trị của những con “gấu” trên thị trường, tôi cho rằng báo giá BRNUSD có thể giảm xuống đường xu hướng để thử kiểm tra nó. Do đó, tôi cảm thấy dầu thô có thể giảm xuống mức 75 – 76 USD/thùng trong chu kỳ điều chỉnh lần này. Tuy nhiên, tôi sẽ không xem xét các lệnh bán.

Để lại bình luận