Tất cả nhận định

Phân tích giá dầu thô hiệu Brent ngày 30/07/2018

Giá dầu thô hiệu Brent tiếp tục biến động gần mức 75 USD/thùng. Vào thời điểm hiện tại, 1 thùng vàng đen được giao dịch tại mức giá 75,18 USD.

Trong tuần vừa qua, chúng ta đã theo dõi đồ thị nến cặp BRNUSD tại khung thời gian W1. Đồ thị nến vào cuối tuần thiếu một chút để có thể hình thành “Bullish Engulfing”:

Tuy nhiên, trên đồ thị W1, chúng ta thấy rằng mức tối đa trong tuần vừa rồi (“M2” trên đồ thị) đã kịp cập nhật lại mức tối đa trong hai tuần trước đó (“M1” trên đồ thị). Do đó, tôi đưa ra giả thiết rằng vào thời điểm hiện tại những con “bò” đang mạnh hơn “gấu”.

Trong cuối tuần vừa qua, tôi đã viết bài nhận định khá chi tiết về cặp BRNUSD. Bài nhận định ngày hôm nay là chương tiếp theo cho bài nhận định tuần trước.

Để lại bình luận