Tất cả nhận định

Tập trung sự chú ý vào sự thay đổi trữ lượng dầu thô tư nhân tại Mỹ

Ngày hôm nay thị trường sẽ tập trung vào trữ lượng dầu thô tư nhân tại Mỹ. Dữ liệu thống kê từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) được cập nhật vào ngày 17:30 (GMT+3). Dự kiến rằng trữ lượng dầu thô trong trong tuần từ 21-25/08 có thể giảm 1,8 triệu thùng. Các chuyên gia cho rằng trữ lượng dầu thô tư nhân tối ưu nhất là 400-425 triệu thùng. Mức tối ưu càng đạt được nhanh chóng, hiệu ứng tiêu cực đến tỷ giá dầu thô sẽ càng chấm dứt sớm.

Các chuyên gia cho rằng bão Harvey có thể làm giảm sản lượng khai thác dầu thô tại Mỹ từ 1,7 đến 4,0 triệu thùng. Như vậy, mức tối ưu có thể sẽ đạt được sớm hơn 1 tuần. Theo dự tính trước đó, mức tối ưu chỉ có thể đạt được vào cuối năm.

Hơn thế nữa, nếu trong báo cáo này trữ lượng dầu thô giảm không đáng kể, chúng ta có thể thấy sự cắt giảm mạnh mẽ của trữ lượng dầu thô tư nhân do cơn bão Harvey trong báo cáo tiếp theo của EIA.

Để lại bình luận