Kỷ niệm 19 năm thành lập!

VimpelCom: Kết quả 9 tháng đầu năm mở ra hy vọng

Kết quả tài chính của tập đoàn VimpelCom theo US GAAP trong quý ba và 9 tháng đầu năm 2016 khá yếu. Trong quý 3, doanh thu giảm 3%, xuống còn 2.29 tỷ USD, còn doanh thu 9 tháng đầu năm nay giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 6.55 tỷ USD. Hơn thế nữa, vào quý 3, VimpelCom đạt được nhiều thành công hơn quý 2. Tốc độ giảm doanh thu đã chậm lại nhờ thu nhập tăng từ các thuê bao di động. Việc cố gắng tăng gói cước và bán lẻ thiết bị đã khiến doanh thu của tập đoàn tăng.

Trong quý 3, VimpelCom đã bán chi nhánh thua lỗ tại Ý và cắt giảm chi phí dẫn đến việc chỉ số EBITDA trong 9 tháng đầu năm tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái lên đến 2.45 tỷ USD. Tỷ suất lợi tức theo EBITDA tăng nhẹ trong quý 3 và đạt 37.3% trong 9 tháng đầu năm 2016.

Cần phải nhấn mạnh rằng, doanh thu chỉ tăng tại Pakistan và Bangladesh. Hơn thế nữa, chỉ số EBITDA cũng tăng cả ở chi nhánh tại Ucraina. Điều này diễn ra bởi vì tại các quốc gia này, thị trường di động vẫn chưa bão hòa. Trên sàn chứng khoán New York, sau khi kết quả tài chính được công bố, cổ phiếu của VimpelCom đã tăng hơn 5%. Tôi cho rằng sự tăng trưởng này là do tập đoàn này đã rút thành công doanh nghiệp đang làm ăn thua lỗ tại Ý chứ không phải bị tác động bởi kết quả tài chính.

Lưu ý:

Dự báo trên các bài nhận định là ý kiến chủ quan của tác giả. Các bình luận không phải là lời khuyên giao dịch hoặc hướng dẫn trên thị trường tài chính. Alpari không có bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc thua lỗ liên quan đến các thông tin trong bài nhận định.

Quay lên trên