Lãi suất

page_analytics-market-analysis-tools-interest-rates.title

Dữ liệu về lãi xuất Ngân hàng Trung ương được cung cấp bởi FXStreet.com - một trong những cổng thông tin điện tử phổ biến nhất dành cho các nhà đầu tư.

Trở thành khách hàng

Quốc gia

Lãi suất

Trước đó

Cuộc họp tiếp theo

Hoa KỳFederal Funds0.25 %05.11.2020, 19:00
Liên minh tiền tệ Châu ÂuRefinancing Tender0 %10.12.2020, 12:45
Vương Quốc AnhRepo Rate0.1 %05.11.2020, 12:00
Nhật BảnOvernight Call Rate-0.1 %18.12.2020, 03:00
Thụy Sĩ3 Month LIBOR Range-0.75 %17.12.2020, 08:30
CanadaOvernight Rate Target0.25 %09.12.2020, 15:00
ÚcCash Rate0.25 %03.11.2020, 03:30
New ZealandOfficial Cash Rate0.25 %11.11.2020, 01:00

Quốc gia

Lãi suất

Trước đó

Cuộc họp tiếp theo

Hoa KỳFederal Funds0.25 %05.11.2020, 19:00
Liên minh tiền tệ Châu ÂuRefinancing Tender0 %10.12.2020, 12:45
Vương Quốc AnhRepo Rate0.1 %05.11.2020, 12:00
Nhật BảnOvernight Call Rate-0.1 %18.12.2020, 03:00
Thụy Sĩ3 Month LIBOR Range-0.75 %17.12.2020, 08:30
CanadaOvernight Rate Target0.25 %09.12.2020, 15:00
ÚcCash Rate0.25 %03.11.2020, 03:30
New ZealandOfficial Cash Rate0.25 %11.11.2020, 01:00

Quốc gia

Lãi suất

Trước đó

Cuộc họp tiếp theo

Hoa KỳFederal Funds0.25 %05.11.2020, 19:00
Liên minh tiền tệ Châu ÂuRefinancing Tender0 %10.12.2020, 12:45
Vương Quốc AnhRepo Rate0.1 %05.11.2020, 12:00
Nhật BảnOvernight Call Rate-0.1 %18.12.2020, 03:00
Thụy Sĩ3 Month LIBOR Range-0.75 %17.12.2020, 08:30
CanadaOvernight Rate Target0.25 %09.12.2020, 15:00
ÚcCash Rate0.25 %03.11.2020, 03:30
New ZealandOfficial Cash Rate0.25 %11.11.2020, 01:00

Quốc gia

Lãi suất

Trước đó

Cuộc họp tiếp theo

Hoa KỳFederal Funds0.25 %05.11.2020, 19:00
Liên minh tiền tệ Châu ÂuRefinancing Tender0 %10.12.2020, 12:45
Vương Quốc AnhRepo Rate0.1 %05.11.2020, 12:00
Nhật BảnOvernight Call Rate-0.1 %18.12.2020, 03:00
Thụy Sĩ3 Month LIBOR Range-0.75 %17.12.2020, 08:30
CanadaOvernight Rate Target0.25 %09.12.2020, 15:00
ÚcCash Rate0.25 %03.11.2020, 03:30
New ZealandOfficial Cash Rate0.25 %11.11.2020, 01:00

Quốc gia

Lãi suất

Trước đó

Cuộc họp tiếp theo

Hoa KỳFederal Funds0.25 %05.11.2020, 19:00
Liên minh tiền tệ Châu ÂuRefinancing Tender0 %10.12.2020, 12:45
Vương Quốc AnhRepo Rate0.1 %05.11.2020, 12:00
Nhật BảnOvernight Call Rate-0.1 %18.12.2020, 03:00
Thụy Sĩ3 Month LIBOR Range-0.75 %17.12.2020, 08:30
CanadaOvernight Rate Target0.25 %09.12.2020, 15:00
ÚcCash Rate0.25 %03.11.2020, 03:30
New ZealandOfficial Cash Rate0.25 %11.11.2020, 01:00

Quốc gia

Lãi suất

Trước đó

Cuộc họp tiếp theo

Hoa KỳFederal Funds0.25 %05.11.2020, 19:00
Liên minh tiền tệ Châu ÂuRefinancing Tender0 %10.12.2020, 12:45
Vương Quốc AnhRepo Rate0.1 %05.11.2020, 12:00
Nhật BảnOvernight Call Rate-0.1 %18.12.2020, 03:00
Thụy Sĩ3 Month LIBOR Range-0.75 %17.12.2020, 08:30
CanadaOvernight Rate Target0.25 %09.12.2020, 15:00
ÚcCash Rate0.25 %03.11.2020, 03:30
New ZealandOfficial Cash Rate0.25 %11.11.2020, 01:00

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.