Lịch nghỉ lễ

Hãy theo dõi các thời điểm quan trọng để giao dịch hiệu quả.

Tại bảng bên dưới hiển thị thông tin về lịch nghỉ lễ tại các quốc gia khác nhau mà bạn cần phải biết về giao dịch Forex.

Thời điểm rất quan trọng để dự báo tình hình trên thị trường trong giai đoạn này.

search icon
search icon
search icon
search icon
‎01.01.2019
‎Úc
AUD, CFD
Năm mới
‎01.01.2019
‎Hồng Kong
CFD
Năm mới
‎01.01.2019
‎Canada
CAD
Năm mới
‎01.01.2019
‎Mỹ
USD, CFD, Kim loại giao ngay
Năm mới
‎01.01.2019
‎Tây Ban Nha
EUR, CFD
Năm mới
‎01.01.2019
‎Pháp
EUR, CFD
Năm mới
‎01.01.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Năm mới
‎01.01.2019
‎Trung Quốc
CNH
Năm mới
‎01.01.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Năm mới
‎02.01.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày lễ cuối tuần
‎02.01.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Ngày Berchtoldstag
‎01.01.2019 - 02.01.2019
‎New Zealand
NZD
Năm mới
‎01.01.2019 - 02.01.2019
‎Nga
RUB
Năm mới
‎03.01.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày lễ cuối tuần
‎07.01.2019
‎Nga
RUB
Lễ Giáng Sinh
‎07.01.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày lễ trưởng thành
‎21.01.2019
‎Mỹ
USD, CFD, Kim loại giao ngay
Ngày Martin Luther King, Jr
‎26.01.2019 - 28.01.2019
‎Úc
AUD, CFD
Ngày Quốc Khánh Úc
‎04.02.2019
‎Hồng Kong
CFD
Tết âm lịch
‎05.02.2019
‎Hồng Kong
CFD
Tết Nguyên Đán
‎06.02.2019
‎New Zealand
NZD
Ngày Waitangi
‎04.02.2019 - 10.02.2019
‎Trung Quốc
CNH
Tết Nguyên Đán
‎11.02.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Quốc Khánh
‎12.02.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày lễ cuối tuần
‎18.02.2019
‎Canada
CAD
Ngày gia đình
‎18.02.2019
‎Mỹ
USD, CFD, Kim loại giao ngay
Ngày Tổng thống Hoa Kỳ
‎08.03.2019
‎Nga
RUB
Ngày quốc tế phụ nữ
‎21.03.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Xuân Phân
‎05.04.2019
‎Hồng Kong
CFD
Lễ hội Qing
‎05.04.2019
‎Trung Quốc
CNH
Lễ hội Ching Ming
‎19.04.2019
‎Hồng Kong
CFD
Thứ sáu Tuần Thánh
‎19.04.2019
‎New Zealand
NZD
Thứ sáu Tuần Thánh
‎19.04.2019
‎Mỹ
USD, CFD, Kim loại giao ngay
Thứ sáu Tuần Thánh
‎19.04.2019
‎Canada
CAD
Thứ sáu Tuần Thánh
‎19.04.2019
‎Tây Ban Nha
EUR, CFD
Thứ sáu Tuần Thánh
‎19.04.2019
‎Đức
EUR, CFD
Thứ sáu Tuần Thánh
‎19.04.2019
‎Pháp
EUR, CFD
Thứ sáu Tuần Thánh
‎19.04.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Thứ sáu Tuần Thánh
‎22.04.2019
‎Đức
EUR, CFD
Lễ Phục Sinh
‎22.04.2019
‎Pháp
EUR, CFD
Lễ Phục Sinh
‎22.04.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Lễ Phục Sinh
‎22.04.2019
‎Tây Ban Nha
EUR, CFD
Lễ Phục Sinh
‎22.04.2019
‎Úc
AUD, CFD
Lễ Phục Sinh
‎22.04.2019
‎Hồng Kong
CFD
Lễ Phục Sinh
‎22.04.2019
‎New Zealand
NZD
Lễ Phục Sinh
‎22.04.2019
‎Anh Quốc
GBP, CFD
Lễ Phục Sinh
‎25.04.2019
‎New Zealand
NZD
Ngày ANZAC
‎25.04.2019
‎Úc
AUD, CFD
Ngày ANZAC
‎29.04.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Chiêu Hoà
‎30.04.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày lễ cuối tuần
‎29.04.2019 - 01.05.2019
‎Trung Quốc
CNH
Ngày Quốc tế Lao động
‎01.05.2019
‎Tây Ban Nha
EUR, CFD
Ngày Quốc tế Lao động
‎01.05.2019
‎Pháp
EUR, CFD
Ngày Quốc tế Lao động
‎01.05.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Hoàng đế mới lên ngôi
‎01.05.2019
‎Hồng Kong
CFD
Ngày Quốc tế Lao động
‎01.05.2019
‎Nga
RUB
Ngày Quốc tế Lao động
‎01.05.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Ngày Quốc tế Lao động
‎01.05.2019
‎Đức
EUR, CFD
Ngày Quốc tế Lao động
‎02.05.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày lễ cuối tuần
‎03.05.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày hiến pháp
‎04.05.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày cây xanh
‎06.05.2019
‎Anh Quốc
GBP, CFD
Ngày lễ Ngân hàng
‎05.05.2019 - 06.05.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Quốc tế Thiếu nhi
‎09.05.2019
‎Nga
RUB
Ngày chiến thắng
‎12.05.2019 - 13.05.2019
‎Hồng Kong
CFD
Lễ Phật Đản
‎20.05.2019
‎Canada
CAD
Ngày Victoria
‎27.05.2019
‎Anh Quốc
GBP, CFD
Ngày lễ Ngân hàng
‎27.05.2019
‎Mỹ
USD, CFD, Kim loại giao ngay
Ngày Chiến sĩ trận vong (Memorial Day)
‎30.05.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Lễ Tạ ơn
‎03.06.2019
‎New Zealand
NZD
Ngày Sinh nhật Nữ hoàng
‎07.06.2019
‎Hồng Kong
CFD
Lễ hội thuyền rồng
‎07.06.2019 - 09.06.2019
‎Trung Quốc
CNH
Lễ hội thuyền rồng
‎10.06.2019
‎Úc
AUD, CFD
Ngày Sinh nhật Nữ hoàng
‎10.06.2019
‎Đức
EUR, CFD
Lễ Ngũ Tuần (Whit Monday)
‎10.06.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Lễ Ngũ Tuần (Whit Monday)
‎12.06.2019
‎Nga
RUB
Ngày nước Nga
‎01.07.2019
‎Hồng Kong
CFD
Ngày thành lập Khu hành chính đặc biệt của Hồng Kông
‎01.07.2019
‎Canada
CAD
Ngày Canada
‎03.07.2019 - 04.07.2019
‎Mỹ
USD, CFD, Kim loại giao ngay
Ngày độc lập
‎15.07.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Marine
‎01.08.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Ngày Quốc khánh
‎05.08.2019
‎Canada
CAD
Ngày Thành phố/ Tỉnh bang (Civic Holiday)
‎11.08.2019 - 12.08.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Núi Quốc tế
‎26.08.2019
‎Anh Quốc
GBP, CFD
Ngày lễ Ngân hàng
‎02.09.2019
‎Mỹ
USD, Kim loại giao ngay, CFD
Ngày Quốc tế Lao động
‎02.09.2019
‎Canada
CAD
Ngày Quốc tế Lao động
‎14.09.2019
‎Hồng Kong
CFD
Lễ hội Trung thu
‎13.09.2019 - 15.09.2019
‎Trung Quốc
CNH
Ngày xuân phân
‎16.09.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Người cao tuổi
‎23.09.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Xuân Phân
‎01.10.2019
‎Hồng Kong
CFD
Ngày Quốc khánh
‎03.10.2019
‎Đức
EUR, CFD
Ngày thống nhất nước Đức
‎01.10.2019 - 07.10.2019
‎Trung Quốc
CNH
Ngày Quốc khánh
‎07.10.2019
‎Hồng Kong
CFD
Tết Trùng cửu
‎14.10.2019
‎Canada
CAD
Lễ Tạ ơn
‎14.10.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày thể thao và sức khỏe
‎28.10.2019
‎New Zealand
NZD
Ngày Quốc tế Lao động
‎31.10.2019
‎Đức
EUR, CFD
Ngày Cải cách Tin lành
‎03.11.2019 - 04.11.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày văn hóa
‎04.11.2019
‎Nga
RUB
Ngày Thống nhất Quốc gia
‎23.11.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày Lễ Tạ ơn Lao động
‎28.11.2019 - 29.11.2019
‎Mỹ
USD, Kim loại giao ngay, CFD
Lễ Tạ ơn
‎23.12.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày sinh nhật Hoàng Đế (The Emperor's Birthday)
‎24.12.2019
‎Đức
EUR, CFD
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh
‎24.12.2019
‎Anh Quốc
GBP, CFD
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh
‎24.12.2019
‎New Zealand
NZD
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh
‎24.12.2019
‎Hồng Kong
CFD
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh
‎24.12.2019
‎Úc
AUD, CFD
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh
‎24.12.2019
‎Pháp
EUR, CFD
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh
‎24.12.2019
‎Tây Ban Nha
EUR, CFD
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh
‎24.12.2019
‎Mỹ
USD, Kim loại giao ngay, CFD
Đêm vọng Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019
‎Tây Ban Nha
EUR, CFD
Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019
‎Mỹ
USD, Kim loại giao ngay, CFD
Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019
‎Pháp
EUR, CFD
Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019
‎Canada
CAD
Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019
‎New Zealand
NZD
Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019
‎Anh Quốc
GBP, CFD
Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019
‎Úc
AUD, CFD
Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019
‎Đức
EUR, CFD
Lễ Giáng Sinh
‎25.12.2019 - 26.12.2019
‎Hồng Kong
CFD
Lễ Giáng Sinh
‎26.12.2019
‎Pháp
EUR, CFD
Ngày tặng quà
‎26.12.2019
‎New Zealand
NZD
Ngày tặng quà
‎26.12.2019
‎Úc
AUD, CFD
Ngày tặng quà
‎26.12.2019
‎Canada
CAD
Ngày tặng quà
‎26.12.2019
‎Anh Quốc
GBP, CFD
Ngày tặng quà
‎26.12.2019
‎Thụy Sĩ
CHF
Ngày tặng quà
‎26.12.2019
‎Tây Ban Nha
EUR, CFD
Ngày tặng quà
‎26.12.2019
‎Đức
EUR, CFD
Ngày tặng quà
‎31.12.2019
‎Nga
RUB
Đêm giao thừa
‎31.12.2019
‎Pháp
EUR, CFD
Đêm giao thừa
‎31.12.2019
‎Tây Ban Nha
EUR, CFD
Đêm giao thừa
‎31.12.2019
‎Úc
AUD, CFD
Đêm giao thừa
‎31.12.2019
‎Anh Quốc
GBP, CFD
Đêm giao thừa
‎31.12.2019
‎Đức
EUR, CFD
Đêm giao thừa
‎31.12.2019
‎Hồng Kong
CFD
Đêm giao thừa
‎31.12.2019
‎New Zealand
NZD
Đêm giao thừa
‎31.12.2019
‎Nhật Bản
JPY, CFD
Ngày lễ cuối tuần
Tất cả các tháng
 • Tất cả các tháng
 • Tháng 1
 • Tháng 2
 • Tháng 3
 • Tháng 4
 • Tháng 5
 • Tháng 6
 • Tháng 7
 • Tháng 8
 • Tháng 9
 • Tháng 10
 • Tháng 11
 • Tháng 12

Hãy tận dụng thời điểm thích hợp để giao dịch hiệu quả!

Thị trường hoạt động tích cực hơn sau những ngày nghỉ lễ.
Tại lịch nghỉ lễ Alpari bạn có thể thiết lập các mức cần thiết phụ thuộc vào phiên giao dịch của bạn.
Bộ lọc thuận tiện có thể dễ dàng nhận ra giữa số lượng ngày nghỉ lễ.

Có một website tốt hơn dành cho bạn

Website thú vị mới với các dịch vụ phù hợp hơn với vị trí của bạn đã được ra mắt gần đây!

Đăng ký tại đâyđể thu thập Thưởng Chào mừng 30%.