Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Báo Giá Forex

Informer báo giá Forex - một trong những công cụ phổ biến nhất của các nhà giao dịch để theo dõi giá trên thị trường. Bằng cách cài đặt tiện ích này, bạn có thể cung cấp cho người truy cập trang chủ của bạn những thông tin mới nhất về cặp tiền tệ được cập nhật 5 giây 1 lần.

Đang tải...
Dữ liệu không thể hiển thị.

Thiết Lập Informer

Nhờ mẫu có sẵn bạn có thể dễ dàng thiết lập informer và giúp trang chủ của bạn phong phú, đa dạng hơn. Hãy chọn các thông số thích hợp và nhấn vào nút "Nhận Mã Informer".

px
Thay Đổi
Thay Đổi

Mã Informer

Làm Thế Nào Để Cài Đặt Informer

  1. Hãy thiết lập informer và nhấn vào nút "Nhận Mã Informer".
  2. Chèn mã HTML nhận được trên trang chủ của bạn.
Quay lên trên