Kỷ niệm 19 năm thành lập!

Các Lệnh Mở CFTC

Ủy ban CFTC là một cơ quan của chính phủ Mỹ tạo ra để điều tiết hoạt động giao dịch ngoại hối, giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn (Futures and Options). Theo dõi khối lượng các lệnh mở cũng như tâm lý thị trường tại thời điểm hiện tại theo dữ liệu từ một trong những tổ chức quốc tế uy tín nhất.

Đang tải...
Dữ liệu không thể hiển thị.

Thiết Lập Informer

Nhờ mẫu có sẵn bạn có thể dễ dàng thiết lập informer và giúp trang chủ của bạn phong phú, đa dạng hơn. Hãy chọn các thông số thích hợp và nhấn vào nút "Nhận Mã Informer".

px
Thay Đổi
Thay Đổi
Thay Đổi
Thay Đổi

Mã Informer

Làm Thế Nào Để Cài Đặt Informer

  1. Hãy thiết lập informer và nhấn vào nút "Nhận Mã Informer".
  2. Chèn mã HTML nhận được trên trang chủ của bạn.
Quay lên trên