Нам 19 років!

Налаштування виконання ордерів

Керуйте своєю торгівлею ще ефективніше!

На рахунках ECN — ecn.mt4, pro.ecn.mt4, pamm.ecn.mt4, pamm.pro.ecn.mt4 — ви отримуєте можливість налаштовувати виконання ордерів відповідно до своєї торгової стратегії.

Відкрити рахунок

Налаштування виконання ордерів

Щоб ви максимально повно реалізувати свої торгові плани, ми пропонуємо 7 різноманітних налаштувань, які ви можете комбінувати на власний розсуд.

Запис розмірів прослизань у коментарях до ордерів у терміналі MetaTrader 4

Розмір прослизань на відкритті та закритті ордери фіксується у коментарі у терміналі MetaTrader 4.
Розмір прослизань на відкритті та закритті ордери фіксується у коментарі у терміналі MetaTrader 4.

Під час підключення налаштування розміри прослизань починають записуватися в коментарях до ордерів. У разі з відкладеними ордерами як прослизання враховується різниця між ціною ордера та ціною його фактичного виконання. У разі з ринковими ордерами враховується різниця між ціною в момент надходження відповідного розпорядження на сервер і ціною фактичного виконання ордера.

Якщо в торгівлі задіяний радник, який для своєї роботи використовує коментарі до ордера, то опцію краще відключити.

Часткове виконання лімітних ордерів

Лімітний ордер на продаж обсягом 100 лотів виконався частково, по 60, 10 і 20 лотів відповідно. Обсяг, що залишився — 10 лотів — залишився у вигляді відкладеного ордера, очікуючи активації.
Лімітний ордер на продаж обсягом 100 лотів виконався частково, по 60, 20 і 10 лотів відповідно. Обсяг, що залишився — 10 лотів — залишився у вигляді відкладеного ордера, очікуючи активації.

У разі включеної опції лімітні ордери виконуються як Good-Till-Cancelled (GTC) ордери. Це означає, що ордер буде виконаний за ціною, вказаною в ньому в тому обсязі, який є на ринку цієї миті. Тобто ордер може бути виконаний як частково, так і повністю.

У разі часткового виконання ордера обсяг, якого не вистачає, буде доповнений після того, як на ринку з'явиться ліквідність за вказаною в ордері ціною, неважливо, скільки на це потрібно часу. Обсяг, якого не вистачає, буде реалізований у вигляді відкладеного лімітного ордера, який можна скасувати у разі потреби вручну.

У разі вимкненої опції лімітні ордери будуть виконуватися як Fill-Or-Kill (FOK) ордери: або відразу і в повному обсязі за необхідною ціною, або чекатимуть нового моменту активації, коли на ринку з'явиться достатньо ліквідності, щоб ордер міг бути виконаний повністю.

Налаштування застосовується для ордерів типу Take Profit, Sell Limit і Buy Limit.

Приклад

Ринкове виконання лімітних ордерів

У разі активації відкладений лімітний ордер на продаж відправляється на виконання як ринковий ордер з гарантованим виконанням, але не гарантованою ціною відкриття угоди.
Під час активації відкладений лімітний ордер на продаж відправляється на виконання як ринковий ордер з гарантованим виконанням, але не гарантованою ціною відкриття угоди.

Активоване налаштування означає, що лімітний ордер у момент активації буде виконаний повністю як ринковий, за поточною ціною, яка може відрізнятися від зазначеної в ордері в будь-який бік. У разі такого виконання прослизання може бути не на користь клієнта, оскільки ціна виконання не гарантується.

Якщо налаштування відключено, лімітний ордер буде виконаний за ціною ордера або за ціною, що краще заявленої за наявності на ринку відповідної пропозиції.

Відміна відкладених ордерів у разі потрапляння в геп

Ордер Sell Stop разом з встановленим на ньому ордером Take Profit потрапив в геп. В результаті цього ордер був скасований.
Ордер Sell Stop разом із встановленим на ньому ордером Take Profit потрапив у геп. В результаті цього ордер був скасований.

Якщо налаштування включено, то під час активації на одному тіку як відкладеного ордера, так і розміщеного на ньому ордера Stop Loss або Take Profit, обидва ордери будуть скасовані.

У такий спосіб налаштування допомагає уникнути очевидних фінансових збитків, пов'язаних з відкриттям та одночасним закриттям відкладених ордерів у разі гепа або розширення спреду.

Приклад

Виконання ринкових і стоп-ордерів як лімітних з обмеженням прослизання не більше N пунктів

У момент активації ордера Buy Stop на покупку був відправлений лімітний ордер за ціною на 5 пунктів вище. Ордер був скасований, оскільки ціна для виконання ордера виявилася вищою.
У момент активації ордера Buy Stop на покупку був відправлений лімітний ордер за ціною на 5 пунктів вище. Ордер був скасований, оскільки ціна для виконання ордера виявилася вищою.

Якщо налаштування включено, то під час активації стоп-ордера або під час відкриття ринкового ордера буде відправлено відкладений лімітний ордер. Ціна лімітного ордера буде скоригована на величину допустимого прослизання в пунктах, що вказана трейдером в параметрі налаштування (від 1 до 1 000):

  • у випадку зі стоп-ордером коригування буде проведено в гірший, щодо заявленої ціни ордера, бік;
  • у випадку з ринковим ордером коригування буде проведено в гірший бік проти ціни, яка була актуальною на момент надходження на сервер розпорядження на відкриття ринкового ордера.

Можливе негативне прослизання для ринкового або відкладеного стоп-ордера буде обмежено величиною коригування, оскільки для позитивного прослизання обмеження застосовуватися не будуть. Водночас відправлений лімітний ордер може бути виконаний тільки з позитивним прослизанням. Тобто, у разі якщо ціна на ринку для виконання ордера знаходиться в межах допустимого прослизання, ордер виконається. Якщо ж ціна ринку буде гірше ціни з допустимим прослизанням, ордер не виконається і буде скасований. Отже, трейдер може обмежити і контролювати свої ризики, до яких особливо схильна торгівля на новинах.

Приклад

Скасування стоп-ордерів за різниці між ціною ордера і ціною його активації, яка дорівнює або більша N пунктів

Ордер Sell Stop в момент активації був скасований, оскільки  різниця між ціною ордера і ціною в момент його активації була більшою, ніж вказано в налаштуванні.
Ордер Sell Stop в момент активації був скасований, оскільки різниця між ціною ордера і ціною в момент його активації була більшою, ніж вказано в налаштуванні.

Якщо у разі включеного налаштування різниця між ціною стоп-ордера і першим котируванням, що активує ордер після гепа, буде рівною або більшою зазначеного трейдером в налаштуванні значення (від 1 до 1 000), то ордер буде скасований.

Приклад

Активація стоп-ордерів за протилежною ціною

Ціна Bid нижче рівня ордера. З включеним налаштуванням ордер Buy Stop не активується, незважаючи на те, що ціна Ask перетнула рівень відкладеного ордера.
Ціна Bid (чорна лінія) нижче рівня ордера. З включеним налаштуванням ордер Sell Stop не активується, оскільки ціна Ask (червона лінія) не перетнула рівень відкладеного ордера.

Якщо опція включена, то стоп-ордери будуть активуватися і відправлятися на виконання за наступним принципом:

  • Buy Stop відправляється на виконання, коли ціна Bid перетне ціну ордера;
  • Sell Stop відправляється на виконання, коли ціна Ask перетне ціну ордера;
  • Stop Loss активується, коли ціна Ask (для Buy) / Bid (для Sell) перетне рівень Stop Loss.

Використовується для Buy Stop, Sell Stop і Stop Loss.

Приклад

Налаштуйте свій рахунок вже сьогодні. Це легко!

Наверх