• Торгівля Форекс
 • Інвестиції
 • Програма лояльності
 • Акції
 • Аналітика
 • Навчання
 • Про нас

Які основні терміни і поняття торгового звіту MT4 повинен знати новачок?

Для аналізу результативності торгівлі і детального вивчення конкретних операцій, що здійснюються на вашому рахунку, ви можете використовувати функцію генерації звітів в терміналі MetaTrader 4. Для цього необхідно:

 • в терминалі MetaTrader 4 зайти у вкладку «Історія рахунку»;
 • викликати контекстне меню шляхом натискання правої клавіші миші;
 • в контекстному меню обрати «Зберегти як звіт».

Генерація торгових звітів може бути проведена за різні часові періоди, для цього у вкладенні «Історія рахунку» в графі «Обрати період» потрібно вказати необхідний часовий інтервал.

Окрім того, що торгові звіти за день (Confirmation) і за місяць (Statement) у вигляді поштових повідомлень зазвичай надходять на електронну адресу власника рахунку, вказану під час реєстрації торгового рахунку.

Складові стандартного звіту:

 • Deposit / Withdrawal (Введення / Виведення) — величина сукупного зарахування або зняття грошів з депозиту за період звіту. Якщо зарахування або зняття за обраний період не було, то значення Deposit / Withdrawal дорівнюватиме 0.
 • Credit Facility (Кредитні кошти) — доступний кредит.
 • Floating P/L (Плаваючий прибуток / збиток ) — плаваючі прибутки і збитки за всіма відкритими операціями на рахунку клієнта на момент генерації звіту.
 • Margin (Маржа) — заставні вимоги, необхідні для забезпечення всіх відкритих операцій на момент генерації звіту.
 • Balance (Баланс) — сукупний фінансовий результат всіх повних закінчених транзакцій і неторгових операцій за торговим рахунком на момент генерації звіту.
 • Equity (Кошти) — стан рахунку на момент генерації звіту, який розраховується за формулою:
  Equity = Balance + Credit + Floating profit - Floating loss.
 • Free Margin (Вільна маржа) — кошти на торговому рахунку, які можуть бути використані для відкриття нових позицій, на момент генерації звіту. Розраховується за формулою: Free margin = Equity - Margin.

Також в терміналі MetaTrader 4 є можливість генерувати деталізовані звіти, в яких, крім основних даних рахунку (складових страндартного рахунку), також містяться і додаткові показники, що дозволяють проводити глибший аналіз роботи на вашому рахунку.

Для того, щоб згенерувати деталізований звіт, необхідно:

 • в терміналі MetaTrader 4 зайти у вкладення «Історія рахунку»;
 • натиснути праву клавішу миші та викликати контексне меню
 • в контекстному меню обрати «Зберегти як деталізований звіт».

Додаткові складові деталізованого звіту:

 • Gross Profit (Чистий прибуток) — загальний прибуток за угодами з позитивним результатом за період генерації звіту.
 • Gross Loss (Чистий збиток) — загальний збиток за угодами з негативним результатом за період генерації звіту.
 • Total Net Profit — чистий прибуток, різниця між показниками Gross Profit и Gross Loss.
 • Profit Factor (Прибутковість) — фактор прибутку, коефіцієнт, що демонструє відношення Gross Profit до Gross Loss.
 • Expected Payoff (Маточікування виграшу) — очікуваний прибуток, результат ділення чистого прибутку на кількусть угод.
 • Absolute Drawdown (Абсолютне просідання балансу) — просідання від початкового балансу, що демонструє, наскільки зменшився баланс відносно першочергового значення.
 • Maximal Drawdown (Максимальне просідання балансу) — грошова величина, що демонструє максимальне зафіксоване просідання в грошовому вираженні. Перепад між останнім максимумом і поточним мінімумом. Може перевищувати Absolute Drawdown, показуючи величину можливого збитку, навіть якщо торгівля ведеться позитивно.
 • Relative Drawdown (Відносне просідання балансу) — відносне просідання, показує максимальне просідання у відсотках щодо початкового депозиту.
 • Total Trades (Всього трейдів) — кількість здійснених на торговому рахунку угод.
 • Short Positions (won%) (Короткі трейди) — кількість закритих коротких позицій (в дужках вказаний відсоток прибуткових коротких позицій від їхзагальної кількості).
 • Long Positions (won%) (Довгі трейди) — кількість закритих довгих позицій (в дужках вказаний відсоток прибуткових довгих позицій від їх загальної кількості).
 • Profit Trades (% of total) (Прибуткові трейди) — загальна кількість прибуткових угод (в дужках вказаний відсоток від загальної кількості угод).
 • Loss Trades (% of total) (Збиткові трейди) — загальна кількість збиткових угод (в дужках вказаний відсоток від загальної кількості угод).
 • Largest Profit Trade (Найприбутковіший трейд) — угода з максимальним позитивним фінансовим результатом.
 • Largest Loss Trade (Найзбитковіший трейд) — угода з максимальним негативним фінансовим результатом.
 • Average Profit Trade (Середньоприбутковий трейд) — середній прибуток за угодою (Gross Profit / Profit Trades).
 • Average Loss Trade (Середньозбитковий трейд ) — середній збиток за угодою (Gross Loss / Loss Trades).
 • Maximum Consecutive Wins ($) (Максимум послідовних виграшів) — кількість угод в найдовшій послідовності прибуткових операцій (в дужках сума прибутку за цими угодами, зазначена у валюті депозиту).
 • Maximum Consecutive Losses ($) (Максимум послідовних програшів) — кількість угод в найдовшій послідовності збиткових угод (в дужках сума прибутку за цими угодами, зазначена у валюті депозиту).
 • Maximal Consecutive Profit (count) (Максимальний безперервний прибуток) — максимальний прибуток в послідовності прибуткових операцій (в дужках кількість угод в цій послідовності).
 • Maximal Consecutive Loss (count) (Максимальний безперервний збиток ) — максимальний збиток в послідовності збиткових угод (в дужках кількість угод в цій послідовності).
 • Average Consecutive Wins (Середній безперервний виграш) — середня величина послідовності прибуткових угод.
 • Average Consecutive Losses (Середній безперервний програш) — середня величина послідовності збиткових угод.

Популярні питання категорії

Для вас є кращий вебсайт

Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!

Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.