• Торгівля Форекс
  • Інвестиції
  • Програма лояльності
  • Акції
  • Аналітика
  • Навчання
  • Про нас

Що таке кошти і баланс інвестиційного рахунку?

Кошти інвестиційного рахунку — це сумарна величина всіх активів на інвестиційному рахунку за вирахуванням винагороди керуючому.

Баланс інвестиційного рахунку — сума всіх введень на інвестиційний рахунок і виведень з нього, щодо яких ведеться розрахунок винагороди керуючого. В кінці кожного прибуткового торгового інтервалу і виплати винагороди баланс інвестиційного рахунку прирівнюється до його коштів.

Кошти з урахуванням винагороди керуючого — це сумарна величина всіх активів інвестора на інвестиційному рахунку на момент останнього ролловера.

Приріст коштів — показник, який відображає зміну коштів інвестиційного рахунку, яка відбулася тільки за рахунок торгівлі керуючого за всю історію існування інвестиційного рахунку.

Приріст коштів = кошти – сума всіх введень на інвестиційний рахунок + сума всіх фактичних виведень з інвестиційного рахунку.

Приклад.

Інвестор ввів на інвестиційний рахунок 1 000 USD за офертою з винагородою від прибутку 50%. Після введення баланс і кошти дорівнюють 1 000 USD. Впродовж торгового інтервалу на інвестиційному рахунку з'являється прибуток 500 USD. Кошти на інвестиційному рахунку, включаючи винагороду керуючого, — 250 USD (50% від прибутку) — стають рівні 1 500 USD, а без урахування винагороди — 1 250 USD. Винагорода керуючому виплачується в кінці торгового інтервалу. Після виплати винагороди керуючому баланс рахунку прирівнюється до коштів, тобто в нашому прикладі баланс = кошти = 1 250 USD.

Зміна балансу і коштів під час виведення

Під час виведення коштів з інвестиційного рахунку баланс і кошти зменшуються пропорційно.

Приклад № 1.

Припустимо, що баланс і кошти інвестиційного рахунку після закінчення торгового інтервалу і виплати винагороди стали рівні 1 250 USD. Інвестор робить запит на виведення 250 USD, що становить 20% від коштів, відповідно, кожен з показників зменшиться на 20%. Після виведення баланс і кошти інвестиційного рахунку зменшаться до 1 000 USD.

Приклад № 2.

Припустимо, баланс інвестиційного рахунку дорівнює 1 000 USD. Впродовж торгового інтервалу на інвестиційному рахунку з'являється збиток, кошти дорівнюватимуть 500 USD. Оскільки інвестор не платить винагороду керуючому в разі збитку, то кошти з урахуванням винагороди теж дорівнюють 500 USD. Інвестор подає заявку на виведення 100 USD. 100 USD — це 20% від коштів інвестиційного рахунку, тобто кожен з показників зменшиться на 20%. Після виведення баланс, кошти, а також кошти з урахуванням винагороди, стануть рівні 800 USD, 400 USD і 400 USD відповідно.

Якщо на момент виведення коштів на інвестиційному рахунку зафіксований прибуток, керуючий отримує відповідну йому частину винагороди..

Приклад.

Припустимо, через декілька тижнів після початку торгового інтервалу керуючий приніс інвестору 20% прибутку. Винагорода керуючого за офертою становить 50%. Початкова сума інвестицій — 1 000 USD. Баланс інвестиційного рахунку як і раніше становить 1 000 USD. Керуючому належить половина від прибутку, тобто 100 USD. Кошти, включаючи винагороду, збільшилися до 1 200 USD а кошти склали 1 100 USD США (за вирахуванням винагороди). Інвестор виводить 110 USD, тобто 10% від коштів. Значить, кожен з показників зменшиться на 10%. Баланс, кошти і кошти, включаючи винагороду, будуть дорівнювати 900 USD, 990 USD і 1 080 USD відповідно. Керуючий також отримає 10% від своєї винагороди, тобто 10 USD.

Зверніть увагу: якщо у разі часткового виведення коштів баланс стає менше мінімального рівня інвестицій, рахунок закривається.

Для вас є кращий вебсайт

Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!

Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.