Нам 19 років!

Макроекономічні індикатори та індекси

 1. Що таке макроекономічні індикатори?
 2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) — Gross Domestic Product (GDP)
 3. Діапазон тримісячної процентної ставки LIBOR — 3 month LIBOR range
 4. Замовлення на товари тривалого користування — Durable Goods Orders
 5. Індекс випереджальних індикаторів — Leading indicators index
 6. Індекс ділової активності Асоціації Менеджерів в Чикаго — Chicago PMI index
 7. Індекс ділової активності Федерального резервного банку Філадельфії — Philadelphia Fed index
 8. Індекс довіри споживачів — Consumer confidence
 9. Індекс настрою споживачів Мічиганського Університету — U-M Consumer Sentiment Index
 10. Індекс споживчих цін — CPI: Consumer Price Index
 11. Індекс промислового виробництва — Industrial Production
 12. Використання виробничих потужностей — Capacity Utilisation
 13. Особисті доходи (доходи населення) — Personal Income
 14. Огляд німецького дослідницького інституту IFO — IFO survey
 15. Огляд німецького дослідницького інституту ZEW — ZEW Survey
 16. Звіт Банку Японії про ділову активність — Tankan survey
 1. Офіційна відсоткова ставка — Official cash rate
 2. Первинні звернення безробітних — Initial Claims (Jobless claims)
 3. Платіжний баланс — Current account (Balance of payments)
 4. Продуктивність праці — Productivity
 5. Виробничі замовлення – Factory orders
 6. Відсоткова ставка овернайт – Сash rate
 7. Відсоткова ставка за репо-операціями — Repo rate
 8. Робочі місця поза аграрного сектора — Non-farm Payrolls
 9. Роздрібні продажі — Retail Sales (RS)
 10. Ставка за федеральними фондами — Federal Funds Rate
 11. Ставка рефінансування — Refinancing tender rate
 12. Торговий баланс — Tradе Balance
 13. Рівень безробіття — Unemployment rate
 14. Цільова відсоткова ставка за позиками овернайт – Overnight rate target
 15. Цільова відсоткова ставка за овернайт — Overnight rate target
 16. Бежева книга — Beige book

1. Що таке макроекономічні індикатори?

Макроекономічні індикатори та індекси — це економічні дані з усього світу, представлені в формі звітів уряду або незалежних організацій і мають вплив на курси валют Форекс.

2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) — Gross Domestic Product (GDP)

Країна: США.

Визначення: ринкова вартість товарів і послуг, вироблених впродовж певного періоду, включаючи дохід іноземних корпорацій і нерезидентів, які працюють в США. Під час розрахунку показника виключаються доходи американських громадян і корпорацій, отримані за кордоном.

Опис: є показником зміни ринкової вартості товарів і послуг всередині країни за певний період часу (квартал, рік). Gross Domestic Product (Валовий внутрішній продукт) відображає темпи зростання економіки і є основним показником стану економіки. Основними складовими GDP є: сфера споживання, інвестиції, чистий експорт, державні закупівлі та матеріально-виробничі запаси. Витрати на індивідуальне споживання складають, зазвичай, близько 2/3 GDP. Додатково до даних GDP в звіті вказується дефлятор, який свідчить про зміни номінальних цін. Відповідний показник Chain Price Index (Chain Deflator).

Механізм впливу: ріст ВВП супроводжується підйомом економіки, а випереджаюче його зростання в порівнянні з приростом ВВП інших країн свідчить про перевагу інвестування в економіку саме цієї країни. Зростання ВВП призводить до зростання курсу національної валюти.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щоквартально, в останній четвер місяця, наступного за звітним. Якщо останній день місяця випадає на середу, то публікується в середу (січень, квітень, липень і жовтень). На місяць пізніше публікується уточнене значення, і ще на місяць пізніше публікується остаточний звіт за ВВП за квартал.

Час публікації: 13:30 GMT.

3. Діапазон тримісячної процентної ставки LIBOR — 3 month LIBOR range

Країна: Швейцарія.

Визначення: 3 month LIBOR range — діапазон тримісячної відсоткової ставки LIBOR.

Опис: для контролю рівня короткострокових відсоткових ставок Національний банк Швейцарії прийняв рішення встановлювати і підтримувати діапазон шириною в 1,00 для тримісячної відсоткової ставки LIBOR за швейцарським франком. LIBOR — London Interbank Offered Rate — це відсоткова ставка, за якою великі банки розміщують кредити на грошовому ринку в Лондоні. Ставки LIBOR встановлюються на різні терміни і за різними інструментами. LIBOR щодня фіксується об 11 годині за лондонським часом і обчислюється як середнє останніх десяти котирувань продавців.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані, проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може привести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щоквартально, зазвичай в третій четвер місяця (березень, червень, вересень, грудень).

Джерело: Національний банк Швейцарії (Swiss National Bank).

4. Замовлення на товари тривалого користування — Durable Goods Orders

Країна: США.

Визначення: показник обсягу замовлень на товари тривалого користування.

Опис: Durable Goods Orders (DGO) є показником обсягу замовлень, які є у виробників на товари тривалого користування. Ідеться про види товарів, термін користування якими від трьох років і вище. Звітні дані про замовлення DGO, незважаючи на свою велику волатильність, корисні для прогнозування деяких компонентів, що входять в ВВП, таких як капіталовкладення підприємств-виробників та індекс випереджальних індикаторів.

Зростання замовлень стимулює активність у виробничому секторі економіки, а інвестори, смакуючи зростання майбутніх прибутків підприємств, проявляють активність на ринку акцій, вартість яких починає зростати. Звіт про замовлення на товари тривалого користування — частина серії виробничих і торгових звітів, яка «вбудовується» в інші повніші дані за секторами виробництва і торгівлі. До товарів тривалого користування належать товари з терміном служби понад три роки (автомобілі, меблі і т. д.). Близько 3/5 всіх замовлень припадає на пасажирські і вантажні автомобілі; 2/5 — будматеріали, меблі, побутові товари.

Механізм впливу: падіння індексу вказує на ознаки рецесії, а зростання — на активність. Але відбувається це не відразу. Тому він і вважається випереджаючим індикатором, що здатний навіть за шість місяців до розвороту економічного циклу подати своєчасний сигнал про наявність ознак початку рецесії і за декілька місяців попередити про наявність ознак для чергового розвороту від рецесії до підйому.

Степінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується щомісяця , на четвертому тижні кожного місяця.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро обліку Департаменту комерції США (U.S. Census Bureau of the Department of Commerce).

5. Індекс випереджальних індикаторів — Leading indicators index

Країна: США.

Визначення: середньозважений індекс випереджальних індикаторів (випереджальні економічні індикатори — економічні показники, що мають тенденцію до зростання або падіння раніше інших показників).

Опис: індекс випереджальних індикаторів в США — щомісячний середньозважений індекс наступних випереджальних показників:

 • виробничі замовлення;
 • заявки на допомогу з безробіття;
 • показники грошової маси М;
 • середній робочий тиждень;
 • дозволи на будівництво;
 • ціни на основні акції;
 • замовлення на товари тривалого користування;
 • індекс споживчої довіри.

Індекс провідних індикаторів характеризує розвиток економіки впродовж наступних шести місяців. Згідно з емпіричним правилом, вихід значення індексу в негативну область впродовж трьох місяців поспіль є індикатором уповільнення розвитку економіки країни. Індекс LEI краще працює в періоди максимумів економічної активності. Розворот індексу відбувається в середньому за 10 місяців до переходу економіки від підйому до спаду, і за 1-2 — до розвороту у зворотному напрямку. В інтервалі з 1952 до 1998 LEI «передбачив» 10 рецесій, з яких насправді сталося 7.

Механізм впливу: зростання значення індексу призводить до зростання курсу долара.

Степінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, зазвичай, в перших числах кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Нью-Йоркська некомерційна дослідницька організація при Міністерстві торгівлі (the NY-based Conference Board).

6. Індекс ділової активності Асоціації Менеджерів в Чикаго — Chicago PMI index

Країна: США.

Визначення: індекс ділової активності Асоціації менеджерів в Чикаго.

Опис: індекс являє собою результати опитування менеджерів по закупівлях у сфері промисловості з Чикаго. Індекс характеризує стан виробничих замовлень, цін на вироблювану продукцію і товарних запасів на складах. Значення індексу нижче 50 характеризує уповільнення в економіці. Індекс публікується незадовго до виходу індексу ділової активності Національної Асоціації менеджерів (NAPM), що привертає до нього додаткову увагу.

Механізм впливу: значення індексу, що перевищує 50, зазвичай розглядається як показник зростання виробничої активності.

Степінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується в останній робочий день кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Асоціація менеджерів в Чикаго (the Purchasing Managers Association of Chicago).

7. Індекс ділової активності Федерального резервного банку Філадельфії — Philadelphia Fed index

Країна: США.

Визначення: звіт про результати опитування виробників у Філадельфії (США) на предмет їхнього ставлення до поточної економічної ситуації.

Опис: звіт являє собою результати опитування близько 100 виробників у Філадельфії на предмет їхнього ставлення до поточної економічної ситуації та перспектив на найближчі 6 місяців. Значення індексу нижче «0» свідчить про уповільнення темпів зростання економіки, оскільки звіт виходить перед публікацією індексу ділової активності — ISM index (Institute of Supply Managment' index, в минулому NAPM — National Association of Purchasing Managers) — то показником приділяють увагу з метою можливих прогнозів щодо виходу індексу ISM.

Механізм впливу: зростання значення цього індексу призводить до зростання курсу долара.

Степінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, в третій четвер кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Федеральний резервний банк Філадельфії (Federal Reserve Bank of Philadelphia).

8. Індекс довіри споживачів — Consumer confidence

Країна: США.

Визначення: щомісячний звіт по споживчій довірі.

Опис: індекс впевненості споживачів у США базується на даних щомісячного опитування 5 000 сімей, що проводиться для з'ясування реакції споживачів на поточну ситуацію і ступеня споживчих надій на майбутнє або сумнівів. Індекс розраховується з 1967 року. Початкове значення було прийнято рівним «100». Учасники опитування дають відповіді «краще-гірше» за низкою питань:

 • фінансова ситуація сім'ї по відношенню до попереднього періоду;
 • очікувана фінансова ситуація сім'ї впродовж року;
 • оцінка очікуваного безробіття та економічного спаду;
 • оцінка домашніх покупок (одяг, побутова техніка і т.д.).

Індекс розраховується як відносний показник кількості позитивних / негативних відповідей із загальної кількості. Індекс включає 2 компоненти: впевненість споживачів в поточній економічній ситуації (present conditions) і перспективи її подальшого розвитку (expectations). Водночас загальний індикатор впевненості споживачів визначається як 2/5 від оцінки поточного стану і 3/5 від очікувань. Традиційно індекс споживчої довіри використовується для прогнозування тенденцій в області зайнятості і загального стану економіки, вважається випереджаючим індикатором ділового циклу.

Механізм впливу: зростання значення індексу є позитивним чинником для розвитку національної економіки, що призводить до зростання курсу долара.

Степінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується після 20-го числа кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Нью-Йоркська некомерційна дослідницька організація при Міністерстві торгівлі (the NY-based Conference Board).

9. Індекс настрою споживачів Мічиганського Університету — U-M Consumer Sentiment Index

Країна: США.

Визначення: індекс настрою споживачів Мічиганського університету.

Опис: індекс розраховується на основі результатів щомісячного опитування споживачів, який проводиться співробітниками Мічиганського університету США з метою з'ясування рівня впевненості споживачів у поточній економічній ситуації і перспектив її подальшого розвитку. У такий спосіб з'ясовується бажання споживачів витрачати свої гроші.

Індекс є випереджальним індикатором споживчого настрою і складається з двох компонентів: характеристики поточних умов (sentiment index) і очікувань (expectations index). У телефонному опитуванні близько 500 споживачів. Кожному учаснику задається по 5 питань, що стосуються їх фінансового становища і думки про нинішній (2 питання) і майбутній (3 питання) стан економіки. Береться відсоткова частка респондентів, які відзначили поліпшення економічних умов, з неї віднімається частка тих, хто заявив, що стало гірше, до отриманого числа додається 100. З відповіді на перші 2 питання формується огляд нинішнього економічного становища, з останніх 3-х - індекс споживчих очікувань . Таким чином, очікування відповідають приблизно за 60% індексу.

Механізм впливу: зростання індексу сигналізує про гарні перспективи росту економіки, зниження індексу — про можливе уповільнення економічного зростання. Зростання індексу сприяє зростанню долара.

Степінь впливу: середній.

Періодичність: публікується двічі на місяць: на другому тижні (зазвичай в п'ятницю), близько 15 числа звітного місяця (попередній), і через два тижні (остаточний).

Час виходу: 14:45 GMT.

Джерело: Мічиганський університет (University of Michigan).

10. Індекс споживчих цін — CPI: Consumer Price Index

Країна: США.

Опис: показник зміни вартості споживчого кошика товарів та послуг.

Опис: індекс споживчих цін — основний показник інфляції в країні — визначає зміну рівня роздрібних цін на товари і послуги, що входять в фіксовану споживчий «кошик», в який включені: продукти харчування, одяг, витрати на освіту і охорону здоров'я, транспорт, комунальні платежі, відпочинок і т. д. Вибір складу споживчого кошика ґрунтується на статистичних дослідженнях і відображає типовий для конкретної країни склад споживаних благ.

CPI — інфляційний показник, який найширше застосовується та використовується для підрахунку рівня прожиткового мінімуму, що так необхідний під час створення державних програм в бюджеті країни. Спочатку збираються дані за вартістю споживчого кошика в 85 містах країни, після чого Бюро з обліку зайнятості Департаменту праці США (Bureau of Labor statistics, U. S. Department of Labor) підсумовує результати і визначає значення індексу. У США статистика охоплює
19 000 роздрібних торгових фірм і 57 000 домашніх господарств у ролі представницької вибірки з приблизно 80% населення країни. У складі споживчого кошика 44,1% становлять товари, а 55,9% — послуги.

Показник розраховується, виходячи із заявлених цін, ігноруючи всілякі знижки. Крім цього, в ньому не враховується швидко покращується з часом якість товарів і послуг. Індекс споживчих цін вважається більш достовірним, якщо в ньому не враховуються ціни харчової та енергетичної галузей промисловості
(CPI Ex Food & Energy), які схильні до найбільших змін. Індекс споживчих цін аналізується разом з показником цін виробників (PPI). Якщо економіка розвивається в нормальних умовах, то зростання показників CPI і PPI може привести до підвищення основних процентних ставок в країні. Це, в свою чергу, призводить до зростання курсу долара, оскільки збільшується привабливість вкладення коштів у валюту з більшою процентною ставкою.

Механізм впливу: зростання показника може привести до збільшення основних процентних ставок.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується 15–21 числа кожного місяця (вівторок або четвер) невдовзі після виходу показника PPI.

Час виходу: 15:30 GMT.

Джерело: Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics), Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

11. Індекс промислового виробництва — Industrial Production

Країна: США.

Визначення: показник динаміки обсягу виробництва на підприємствах обробної та добувної промисловості, а також в секторі комунальних послуг.

Опис: демонструє загальний випуск продукції національних заводів, рудників, загальний обсяг комунальних послуг і т. п. Статистичний звіт Federal Reserve містить показник зміни обсягу виробництва промисловими підприємствами країни, акцій і облігацій підприємств громадського користування та розрахунок виробничих потужностей, що використовуються. Промислове виробництво є ключовим показником стану промисловості країни. На його частку припадає близько 40% економіки всієї країни, що виправдовує високу ступінь впливу на ринок акцій.

Особливий інтерес представляє відсоткова зміна промислового виробництва в порівнянні з попереднім місяцем. Якщо виробництво зростає, то зростає, відповідно, і вартість грошей, що мимоволі стимулює ринок акцій до зростання, а ринок облігацій – до падіння.

Механізм впливу: швидке зростання виробництва передбачає зростання вартості грошей і падіння ринку облігацій. Однак, оскільки цей показник легше інших піддається прогнозу, зміни в ньому відбиваються в ціні заздалегідь і поступово.

Степінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, в середині кожного місяця.

Час виходу: 14:15 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

12. Використання виробничих потужностей — Capacity Utilisation

Країна: США.

Визначення: показник ступеня використання виробничого потенціалу економіки країни.

Опис: показує ступінь використання виробничого потенціалу економіки. Є непоганим індикатором наявних в економіці резервів на майбутнє. Для цього показника існує оптимальне значення — 81.5%. Значення цього показника більше 85% швидше свідчить про «перегрітий» стан економіки, ніж про його добробут. Надмірне значення цього показника навіть може призвести до ослаблення валюти, так як «перегрітий» стан економіки призводить до інфляції і говорить про можливість підвищення облікових ставок ФРС. Якщо значення цього параметра істотно нижче оптимального, це також вказує на слабкість економіки і може призвести до ослаблення валюти. Впливати на розрахунки можуть ціни постачальників товарів, зростання яких здатне збити ціни на акції та облігації.

Механізм впливу: наближення CU до граничного значення (приблизно 85%) розглядається ринком як привід задуматися про інфляцію.

Степінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується в середині кожного місяця одночасно з індикатором Industrial production (промислове виробництво).

Час виходу: 14:15 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

13. Особисті доходи (доходи населення) — Personal Income

Країна: США.

Визначення: дохід, що знаходиться в розпорядженні домогосподарств до сплати особистого прибуткового податку.

Опис: показник, що відображає всі джерела доходу в сімейному секторі, які мають у своїй основі готівкову оплату. Індекс включає в себе: заробітну плату робітників і службовців, дохід від ренти, дивіденди, дохід від банківських відсотків, виплати за соціальним страхуванням та ін. Індекс доходів населення характеризує рівень купівельної спроможності, що відбивається на рівні споживання населення. Показник публікується спільно з індикатором Особисті витрати (Personal Spending).

Механізм впливу: зростання значення показника може привести до зростання обсягу роздрібних продажів, що є позитивним фактором для розвитку економіки і призводить до курсу долара.

Степінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, після 20-го числа.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро економічного аналізу (Bureau of Economic Analysis).

14. Огляд німецького дослідницького інституту IFO — IFO survey

Країна: НІмеччина.

Визначення: огляд німецького дослідницького інституту IFO.

Опис: огляд оцінює рівень ділової активності в країні. Значення індикатора може змінюватися в межах від 80 до 120, за 100 прийнятий рівень ділової активності за 2000 рік. Значно впливає на ринок.

Механізм впливу: зростання показника може привести до зростання європейської валюти.

Степінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, 25-27 числа кожного місяця.

Час виходу: 08:00 GMT.

Джерело: CESifo Group: Ifo Institute for Economic Research, Center for Economic Studies (CES).

15. Огляд німецького дослідницького інституту ZEW — ZEW Survey

Країна: НІмеччина.

Визначення: огляд німецького дослідницького інституту ZEW.

Опис: основний показник впевненості інвесторів. Розраховується на основі опитування 350 аналітиків та інституційних інвесторів. Індикатор відображає відмінність між часткою аналітиків, які оптимістично налаштовані, і часткою аналітиків, які песимістично налаштовані щодо очікуваного економічного розвитку в Німеччині через шість місяців. Якщо більшість опитуваних налаштовані оптимістично, показник вище нуля. Якщо песимістично — нижче. Приклад: якщо 30 аналітиків налаштовані оптимістично, 30 не чекають змін, і 40 очікують, що економічна ситуація погіршиться, то показник складе «-10».

Механізм впливу: огляд використовується для оцінки перспектив німецької економіки. Зростання індексу ZEW сприяє зростанню європейської валюти.

Степінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, кожен третій-четвертий вівторок місяця.

Час виходу: 16:00 GMT.

Джерело: Center for European Economic Research (ZEW).

16. Звіт Банку Японії про ділову активність — Tankan survey

Країна: Японія.

Визначення: звіт Банку Японії про ділову активність.

Опис: огляд складається на основі опитувань 8-10 тис. підприємців, з яких 10%-15% представляють великі компанії, 30%-35% — середні, 50%-55% —дрібні. Окремо проводиться опитування топ-менеджерів. Оцінюються різні економічні аспекти: умови ведення бізнесу, виробництво і збут, попит і пропозиція, рівень цін, доходи, прямі інвестиції, зайнятість, податкові умови. Методи оцінки показника:

 • Diffusion Index (DI) — обчислюється як відсоток тих, хто оцінив цей показник позитивно, мінус відсоток тих, хто висловився навпаки.
 • Percent change (c) — являє собою зміну цього показника щодо того ж періоду минулого року.

Механізм впливу: зростання індексу говорить про поліпшення економічних умов і сприяє зростанню японської єни.

Степінь впливу: високий.

періодичність виходу: публікується на початку квітня, липня, жовтня і в середині грудня.

Джерело: Банк Японії (Bank of Japan, BoJ).

17. Офіційна відсоткова ставка — Official cash rate

Країна: Нова Зеландія.

Визначення: Official cash rate — офіційна відсоткова ставка.

Опис: офіційна відсоткова ставка Резервного банку Нової Зеландії. Встановлюється Центробанком для регулювання короткострокових відсоткових ставок на грошовому ринку з метою контролю інфляції. Резервний банк приймає кошти від комерційних банків на депозит під відсоткову ставку, яка на 0,25% менше, ніж офіційна відсоткова ставка, і видає кредити під відсоткову ставку, яка на 0,25% більше, ніж офіційна відсоткова ставка. Рішення щодо зміни відсоткових ставок приймаються на засіданнях Керуючої ради Резервного банку Нової Зеландії.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані, проте, якщо зростання ставок не супроводжується високими темпами економічного зростання, це може привести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: вісім разів на рік відповідно до графіка, що публікується Резервним банком Нової Зеландії.

Джерело: Резервний банк Нової Зеландії (Reserve Bank of New Zealand).

18. Первинні звернення безробітних — Initial Claims (Jobless claims)

Країна: США.

Визначення: показник кількості осіб, які подали первинні заяви на отримання допомоги по безробіттю.

Опис: дані є показником кількості первинних звернень безробітних в Департамент зайнятості для отримання державної допомоги по безробіттю. Ці дані забезпечують своєчасний, але часто такий, що вводить в оману покажчик напрямку економіки. Збільшення / зменшення осіб, які подали первинні заяви, сигналізують про зниження / прискорення зростання темпів безробіття. У зв'язку з цим, ступінь впливу на ринок низький, хоча в дуже рідкісних випадках можливий і деякий вплив на динаміку торгів на ринку.

Через мінливість щотижневих даних більшість аналітиків вважає за краще відстежувати чотиритижневе ковзне середнє для отримання чіткішого значення під час визначення основного напрямку руху ринку. Зазвичай береться стійке зміщення, принаймні 30K, для отримання значної зміни напрямку руху.

Механізм впливу: стабільне зниження заявок на допомогу з безробіття говорить про поліпшення на ринку праці, зростання економіки і сприяє зростанню долара. Показник вище 400 000 сигналізує про проблеми на ринку праці.

Степінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується щотижня, щочетверга (дані за тиждень, що минув до попередньої суботи).

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

19. Платіжний баланс — Current account (Balance of payments)

Країна: США.

Визначення: показник, що відображає співвідношення між сумою платежів, що надходять з-за кордону, і сумою платежів, що йдуть за кордон.

Опис: баланс зарубіжних платежів і надходжень країни включає торговий баланс (trade balance або trade gap) і баланс руху капіталів (capital payments gap). Перевищення надходжень з-за кордону над платежами за кордон складає позитивне сальдо платіжного балансу і призводить до зростання курсу національної валюти. Перевищення платежів за кордон над надходженнями створює дефіцит платіжного балансу (негативне сальдо) і веде до падіння курсу національної валюти.

Механізм впливу: позитивне сальдо (або зменшення величини негативного сальдо) є сприятливим фактором для росту курсу національної валюти.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щоквартально, в середині місяця публікації.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

20. Продуктивність праці — Productivity

Країна: США.

Визначення: продуктивність праці – показник ефективності використання ресурсів праці (трудового фактора).

Опис:індекс показує зміну обсягу випущеної продукції, який припадає на одного працівника. Цей показник корисний для передбачення інфляції та приросту обсягу виробництва. Якщо вартість праці збільшується відповідно збільшенню продуктивності, і, крім того, малоймовірно збільшення виробничих витрат, то це не викличе зростання інфляції. Остаточний виснок про витрати можна скласти при зіставленні наведеного індексу і розміру GDP. Показник значно впливає на ринок, але іноді вводить в оману учасників ринку, оскільки зниження зайнятості часто призводить до зростання продуктивності. Це ж може відбуватися і внаслідок страйків. Значно впливає на ринок.

Механізм впливу: зростання значення індексу є позитивним чинником для розвитку національної економіки.

Степінь впливу: середній.

Періодичність виходу: дані регулярно переглядаються в міру появи повнішої інформації. Попередні значення публікуються впродовж 40 днів, що завершують звітний період. Переглянуті значення з'являються через 30 днів. Ще один перегляд значень може бути опублікований впродовж наступних 60 днів.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics), Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

21. Виробничі замовлення – Factory orders

Країна: США.

Визначення: виробничі замовлення – чиста номінальна різниця між поточними місячними замовленнями і анульованими замовленнями попередніх періодів.

Опис: індикатор, який демонструє потребу промисловості в товарах тривалого і нетривалого користування. Збільшення значення цього індикатора характеризує активність виробництва і його можливе зростання, тоді як зменшення свідчить про згортання виробництва. Тому під час збільшення цього показника курс валюти росте, а при зменшенні – падає.

Цей показник включає в себе замовлення на товари тривалого користування (Durable Goods Orders) і замовлення на товари короткочасного користування (Non-durable goods orders). Замовлення на товари тривалого користування включають в себе товари з терміном служби понад три роки (автомобілі, меблі, будматеріали), які складають більше 50% всіх замовлень. Замовлення на товари короткочасного користування, включають продукти харчування, одяг, товари легкої промисловості і т. д.

Механізм впливу: індикатор виробничих замовлень характеризує активність виробництва. Його зростання є позитивним фактором для економіки, тоді як зменшення свідчить про погіршення.

Степінь впливу: низький.

Періодичність виходу: публікується в перших числах кожного місяця.

Час виходу: 15:00 GMT.

Джерело: Бюро статистики Міністерства торгівлі США (The Census Bureau of the Department of Commerce).

22. Відсоткова ставка овернайт – Сash rate

Країна: Австралія.

Визначення: Сash rate — відсоткова ставка овернайт.

Опис: відсоткова ставка овернайт Резервного банку Австралії. Визначається як результат попиту і пропозиції на грошовому ринку. Резервний банк Австралії встановлює необхідний рівень цієї ставки і підтримує його за допомогою операцій на відкритому ринку. Є основною відсотковою ставкою в Австралії, ця ставка є основною у взаєминах основних фінансових посередників за операціями овернайт.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані, проте, якщо зростання ставок не супроводжується високими темпами економічного зростання, це може призвести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: зазвичай публікується щомісяця, крім січня, в перших числах місяця о 04:30 GMT.

Джерело: Резервний банк Австралії (Reserve Bank of Australia).

23. Відсоткова ставка за репо-операціями — Repo rate

Країна: Велика Британія.

Визначення: Repo rate — відсоткова ставка за репо-операціями.

Опис: це відсоткова ставка, під яку Банк Англії видає короткострокові позики під забезпечення цінних паперів. Ця відсоткова ставка є основною у Великій Британії (Repo - repurchase agreement – договір, за яким продавець зобов'язується викупити цінний папір назад у покупця за встановленою ціною в певну дату в майбутньому). Банк Англії встановив верхню планку інфляції 2%, якщо споживчі ціни ростуть швидше 2%, то висока ймовірність підвищення ставок.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані, проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може привести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, зазвичай в четвер, 4-10 числа кожного місяця. «Хвилинки» Банку Англії публікуються через 2 тижні після оголошення ставок, зазвичай в середу.

Час виходу: 11:00 GMT.

Джерело: Банк Англії (The Bank of England).

24. Робочі місця поза аграрного сектора — Non-farm Payrolls

Країна: США.

Визначення: показник кількості нових робочих місць, створених в несільськогосподарському секторі.

Опис: це оцінка загальної кількості найманих робітників (що проходять за платіжними відомостях підприємств) в країні. Оцінювання здійснює на основі опитування близько 400 000 компаній і 50 000 домашніх господарств. Дані оновлюються щомісяця. Дані коригуються для врахування сезонних коливань, змін в базових параметрах оціночної моделі і факторів, що зміщуються.

Разом з індексом – Unemployment Rate, – а також разом з тривалістю середнього робочого тижня – Average Workweek – і середньою погодинною заробітною платою – Hourly Earnings, – цей індикатор використовується як вирішальний аргумент у визначенні рівня інфляції, а значить і можливості зміни кредитних відсоткових ставок.

Механізм впливу: високі темпи зростання показника стимулюють прискорення зростання економіки.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: щомісяця, в першу п'ятницю кожного місяця, наступного за звітним.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро з обліку зайнятості (Bureau of Labor Statistics), Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

25. Роздрібні продажі — Retail Sales (RS)

Країна: США.

Визначення: показник зміни обсягу продажів у сфері роздрібної торгівлі.

Опис: звіт про результати роздрібних продажів є показником загальної виручки, отриманої в результаті продажу. Найважливішою частиною цього звіту є відсоткова зміна в продажах споживчих товарів. Під час обчислення ВВП Retail sales відводиться дві / третини від загального обсягу. Зміни показників Retail sales є своєчасним індикатором витрат споживачів.

Під час підведення результатів роздрібних продажів на частку товарів тривалого користування (від автомобілів до побутових товарів) припадає близько 40% від споживчих витрат, і близько 60% – на частку товарів нетривалого користування. Слід також врахувати, що зміни в показниках розпродажів частіше результат змін цін на продукти і автомобільне пальне, ніж рівня споживчого попиту.

Механізм впливу: оскільки дані за роздрібних товарів погано прогнозуються, реакція ринку на них може бути досить сильною. Низькі значення є сигналом до зниження темпів зростання економіки і зниження курсу долара США

Степінь впливу: середній.

Періодичність виходу: показник публікується щомісяця, в районі 13-го числа кожного місяця.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро статистики і економічного аналізу Міністерства торгівлі США (The Census Bureau of the Department of Commerce).

26. Ставка за федеральними фондами — Federal Funds Rate

Країна: США.

Визначення: Federal Funds Rate — ставка за федеральними фондами.

Опис: Federal Funds Rate (FFR) — відсоткова ставка, яка використовується в операціях між банками – членами Федеральної резервної системи. Ставка за федеральними фондами регулюється Комітетом з операцій на відкритому ринку (Federal Open Market Committee, FOMC). Незважаючи на те, що прибутковість фінансових інструментів визначається ринком, ставка має високе значення, оскільки є орієнтиром для учасників ринку, кореляція FFR і прибутковість облігацій дуже висока1. Зростання ставок зазвичай стимулює і зростання прибутковості боргових інструментів, що сприяє відтоку капіталів з фондового ринку на ринки боргових інструментів.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані, проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може привести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: виходить вісім разів на рік – раз на півтора місяця, зазвичай по вівторках.

Час виходу: 19:15 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

27. Ставка рефінансування — Refinancing tender rate

Країна: Єврозона.

Визначення: Refinancing tender rate — ставка рефінансування.

Опис: відсоткова ставка, яка є мінімально можливою для заявок на залучення коштів у тендері Європейського центрального банку. ЄЦБ кожні два тижні проводить тендер з розміщення коштів, що необхідно для підтримки ліквідності в грошовій системі. Основна процентна ставка для Європи (12). ЄЦБ встановив верхню планку інфляції 2%, якщо споживчі ціни ростуть швидше 2% в рік, то можна очікувати підвищення ставок.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані, проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може привести до стагнації економіки і негативному впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується щомісяця, зазвичай в перший четвер місяця.

Час виходу: 11:45 GMT. Прес-конференція голови ЄЦБ починається о 12:30 GMT.

Джерело: Європейський центральний банк (The European Central Bank).

28. Торговий баланс — Tradе Balance

Країна: США.

Визначення: звіт про торгівлю товарами, деталізує місячний експорт і імпорт товарів.

Описание: торговий баланс — один з ключових показників. Він відображає результати участі країни в міжнародній торгівлі і є складовою частиною платіжного балансу (Current Account). Баланс являє собою співвідношення між сумою цін товарів, вивезених за межі даної держави, і сумою цін товарів, ввезених на територію цієї держави, тобто різниця між експортом і імпортом. Спочатку аналізують експорт, оскільки він має прямий вплив на значення приросту в економіці. Імпорт відображає попит на товари усередині країни (приріст імпорту відображає формування запасів, що може свідчити про можливий подальший повільний приріст в продажах).

На значення торгового балансу впливає валютний курс, який коригує номінальну величину надходжень від імпорту в місцевій валюті. Якщо сума цін вивезених товарів перевищує суму цін ввезених, то торговий баланс є активним (позитивне сальдо), якщо ввезення перевищує вивезення – пасивним (негативне сальдо). Позитивне сальдо (або зменшення величини негативного сальдо) є сприятливим фактором для росту курсу національної валюти.

Останніми роками сальдо торгового балансу США є пасивним, в зв'язку з чим індикатор позначається як «Дефіцит торгового балансу» (Trade Deficit). Реакція ринку залежить від актуальності для економіки результатів торгового балансу на даний момент. Слід зазначити, що волатильність місячних показників торгового балансу може відігравати важливу роль в прогнозуванні ВВП. Відбувається це тому, що обсяг імпорту віднімається з ВВП, а обсяг експорту додається до нього.

Механізм впливу: під час зменшення торгового дефіциту США внаслідок збільшення експортних операцій збільшується потреба в доларах США, що стимулює зростання американської валюти.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: публікується на третьому тижні кожного місяця (зазвичай у вівторок, четвер).

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро статистики Міністерства торгівлі США (The Census Bureau of the Department of Commerce).

29. Рівень безробіття — Unemployment rate

Країна: США.

Визначення: показник кількості безробітних старше 18 років щодо загального обсягу трудових ресурсів.

Опис: Unemployment Rate (ставка безробіття) визначається за опитуванням 60 000 сімей, 375 000 підприємств. Один з ключових макроекономічних показників. Враховуються тільки особи, які не мають роботи і активно її шукають, тобто зареєстровані безробітні. Отримане число ділиться на повне число опитаних, множиться на 100, і називається unemployment rate. Вважається, що природний рівень безробіття становить 4% - 5% від чисельності робочої сили. Використовується як індикатор можливого інфляційного тиску через збільшення заробітної плати. Вважається, що за низького рівня безробіття заробітна плата зростає швидше, ніж за високого, особливо якщо очікується зростання інфляції.

Механізм впливу: в умовах очікування підвищення відсоткових ставок ФРС зниження рівня безробіття призводить до зростання курсу долара.

Степінь впливу: середній.

Періодичність виходу: публікується в першу п'ятницю кожного місяця.

Час виходу: 13:30 GMT.

Джерело: Бюро з обліку зайнятості(Bureau of Labor Statistics), Департамент зайнятості США (U.S. Department of Labor).

30. Цільова відсоткова ставка за позиками овернайт – Overnight rate target

Країна: Японія.

Визначення: Overnight call rate target — цільова відсоткова ставка за позиками овернайт.

Опис: це рівень відсотка, який хоче бачити Банк Японії як середній на ринку короткострокових депозитів. Банк Японії регулює рівень цієї ставки за допомогою операцій з державними цінними паперами. Є основною відсотковою ставкою в Японії. Рішення за ставкою приймається Керуюої радою Банку Японії, яка складається з 10 осіб.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані, проте, якщо зростання ставок не супроводжується високими темпами економічного зростання, це може привести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: зазвичай публікується щомісяця (але іноді може бути і два засідання на місяць), точний час публікації ставок не встановлюється.

Джерело: Банк Японії (The Bank of Japan).

31. Цільова відсоткова ставка за овернайт — Overnight rate target

Країна: Канада.

Визначення: Overnight rate target — цільова відсоткова ставка за овернайт.

Опис: це той рівень відсотка, який хоче бачити Банк Канади як середній на ринку короткострокових депозитів. Цільова відсоткова ставка за овернайт Банку Канади є основною відсотковою ставкою в країні, ця ставка є основною у взаєминах основних фінансових установ. Для контролю рівня відсоткових ставок на ринку овернайт Банк Канади встановлює так званий операційний діапазон шириною в 0,50, серединою якого завжди є цільова відсоткова ставка за овернайт.

Механізм впливу: високі ставки знижують темпи зростання споживчого кредитування і стимулюють зростання заощаджень, що призводить до уповільнення зростання економіки. Зростання ставок зазвичай призводить до зростання припливу капіталу в країну і зростання національної валюти в середньостроковому плані, проте, якщо зростання ставок не ґрунтується на високих темпах економічного зростання, це може привести до стагнації економіки і негативного впливу на валютні ринки в довгостроковому плані.

Степінь впливу: високий.

Періодичність виходу: виходить вісім разів на рік відповідно до графіка, що публікуються Банком Канади.

Джерело: Банк Канади (The Bank of Canada).

32. Бежева книга — Beige book

Країна: США.

Визначення: економічний огляд Федеральної резервної системи США.

Опис: звіт включає в себе коментарі про регіональні умови по роздрібних продажах, споживанню, виробництву, ринку праці, нерухомості, банківської справи, фінансів, сільського господарства, енергії і природних ресурсів. Інформація систематизована за регіонами і секторами економіки і дозволяє оцінити економічні умови на регіональному рівні. Звіт використовується для підтвердження вже сформованих в економіці тенденцій. Коли на ринку з'являються чутки про можливу зміну відсоткових ставок, то звертають увагу на ту частину огляду, де йдеться про стан заробітної плати і цін.

Механізм впливу: звіт використовується для оцінки економічної ефективності регіонів США і як індикатор майбутніх рішень валютної політики Комітету відкритого ринку Федеральної резервної системи.

Степінь впливу: низький.

Періодичність виходу: виходить вісім разів на рік по середах, за два тижні до чергового засідання Комітету відкритого ринку (FOMC) Федеральної резервної системи США.

Час виходу: 19:15 GMT.

Джерело: Федеральна резервна система (Federal Reserve).

Примітка:

 1. Останнім часом динаміка зростання прибутковості облігацій і зростання FFR різна.
Наверх