Kami kini 19 tahun!

Program rakan kongsi PAMM

Cara program berfungsi

Program rakan kongsi PAMM adalah kaedah kerjasama antara pengurus dan rakan kongsi dalam pengurusan, sama ada untuk menarik minat pelabur, atau menghulurkan pertolongan kepada pengurus. Pengurus menerima bantuan dan peluang untuk meningkatkan jumlah dana dalam pengurusan (sekaligus, meningkatkan potensi pampasan). Rakan kongsi pula akan menerima pendapatan atas tugas mereka.

Semua pelanggan Alpari layak untuk menjadi rakan kongsi PAMM. Mereka hanya perlu mendaftar sebagai "Rakan kongsi PAMM" dalam myAlpari dan berhubung dengan pengurus akaun dalam forum. Kemudian, pengurus dan rakan kongsi boleh membuat persetujuan untuk kadar pampasan yang berpatutuan.

Terdapat dua jenis rakan kongsi PAMM:

 • Rakan kongsi pemerolehan: membantu mendapatkan pelabur baru dalam akaun. Mereka dibayar sebahagian dari pampasan pengurus untuk setiap pelabur yang dirujuk oleh mereka.
 • Rakan kongsi pembantu: membantu dengan aspek lain dalam akaun PAMM: analisis, pemasaran dan pengiklanan, dll. Mereka dibayar dengan peratusan yang tetap dari jumlah pampasan pengurus.

Rakan kongsi pemerolehan

Rakan kongsi pemerolehan

Pelabur 1

Pengurus PAMM

Pelabur 2

Rakan kongsi pembantu

Pelabur 1

Pengurus PAMM

Pelabur 2

Rakan kongsi pembantu

Kerjasama rakan kongsi

Rakan kongsi pemerolehan

Pelabur 1

Pengurus PAMM

Pelabur 2

Rakan kongsi pembantu

Rakan kongsi pemerolehan

Contoh pengiraan pampasan rakan kongsi pemerolehan

Pengurus membuka akaun PAMM di Alpari. Pengurus berjaya menjana keuntungan secara berterusan tetapi bermasalah dalam menarik minat pelabur baru.

Pelanggan Alpari menawarkan diri untuk membantu menarik minat pelabur baru. Pengurus menerima tawaran dan menjadikan pelanggan tersebut sebagai rakan kongsi pemerolehan, dan bersetuju untuk memberikan sebanyak 10% dari pampasan atas setiap pelabur yang dirujuk.

Rakan kongsi pemerolehan merujuk dua pelabur: Pelabur 1 dan Pelabur 2. Dengan menerima syarat dalam tawaran pengurus, pelabur akan membayar kepada pengurus sebanyak 20% dari keuntungan sebagai pampasan.

 • Kapital pengurus pada awal perdagangan adalah sebanyak 20,000 USD
 • Pelabur 1 melaburkan 50,000 USD
 • Pelabur 2 melaburkan 30,000 USD
 • Baki keseluruhan akaun PAMM adalah 100,000 USD

Gambar rajah berikut menerangkan hubungan antara rakan kongsi pemerolehan, pengurus, dan pelabur

Rakan kongsi pemerolehan

Pelabur 1

Pengurus PAMM

Pelabur 2

50,000 USD

20,000 USD

30,000 USD

Dalam tempoh perdagangan selama sebulan, pengurus mendapatkan pulangan sebanyak 50%. Baki keseluruhan akaun PAMM kini adalah sebanyak 150,000 USD.

Cara pampasan dibayar:

 • Pelabur 1 menerima keuntungan 25,000 USD (50% dari pelaburan asal sebanyak 50,000 USD), dan akan membayar 5,000 USD kepada pengurus sebagai pampasan (20% dari keuntungan). Rakan kongsi pemerolehan akan menerima 500 USD (10% dari jumlah pampasan) manakala baki 4,500 USD adalah jumlah pampasan yang akan diterima oleh pengurus.
 • Pelabur 2 menerima keuntungan 15,000 USD (50% dari pelaburan asal sebanyak 30,000 USD), dan akan membayar 3,000 USD kepada pengurus sebagai pampasan (20% dari keuntungan). Rakan kongsi pemerolehan akan menerima 300 USD (10% dari jumlah pampasan) manakala baki 2,700 USD adalah jumlah pampasan yang akan diterima oleh pengurus.
 • Dalam kata lain, jumlah pampasan pengurus dari keuntungan pelabur adalah sebanyak 8,000 USD, dan selepas membayar 10% kepada rakan kongsi, pengurus akan menerima hasil pampasan sebanyak 7,200 manakala rakan kongsi akan menerima 800 USD.

Peruntukan keuntungan akaun

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Pelabur 1

Pelabur 2

Rakan kongsi pemerolehan

Pengurus PAMM

50,000

30,000

20,000

20,000

12,000

10,000

5,000

3,000

2,700

7,200

4,500

500

300

800

Keuntungan

Pelaburan

Pampasan pengurus

Pampasan rakan kongsi

Rakan kongsi pembantu

Contoh pengiraan pampasan rakan kongsi pembantu

Pengurus membuka akaun PAMM di Alpari dan melantik rakan kongsi pembantu untuk pertolongan dalam analisis risiko. Rakan kongsi pembantu akan menerima 10% dari pampasan pengurus dari pelabur.

Dua pelabur menyertai akaun PAMM, dan bersetuju dengan syarat dalam tawaran untuk membayar 20% dari keuntungan kepada pengurus sebagai pampasan.

 • Kapital pengurus pada awal perdagangan adalah sebanyak 20,000 USD
 • Pelabur 1 melaburkan 50,000 USD
 • Pelabur 2 melaburkan 30,000 USD
 • Baki keseluruhan akaun PAMM adalah 100,000 USD

Gambar rajah berikut menerangkan hubungan antara rakan kongsi pembantu, pengurus, dan pelabur

Rakan kongsi pembantu
(Pengurusan risiko)

Pelabur 1

Pengurus PAMM

Pelabur 2

50,000 USD

20,000 USD

30,000 USD

Dalam tempoh perdagangan selama sebulan, pengurus mendapatkan pulangan sebanyak 50%. Baki keseluruhan akaun PAMM kini adalah sebanyak 150,000 USD.

Berikut pampasan pengurus dari keuntungan pelabur selepas pampasan rakan kongsi ditolak:

 • Pelabur 1 menerima keuntungan 25,000 USD (50% dari pelaburan asal sebanyak 50,000 USD), dan akan membayar 5,000 USD kepada pengurus sebagai pampasan (20% dari keuntungan).
 • Pelabur 2 menerima keuntungan 15,000 USD (50% dari pelaburan asal sebanyak 30,000 USD), dan akan membayar 3,000 USD kepada pengurus sebagai pampasan (20% dari keuntungan).
 • Pampasan pengurus dari keuntungan pelabur adalah sebanyak 8,000 USD, dan selepas membayar 10% kepada rakan kongsi, pengurus akan menerima hasil pampasan sebanyak 7,200.

Peruntukan keuntungan akaun

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Pelabur 1

Pelabur 2

Rakan kongsi pembantu

Pengurus PAMM

50,000

30,000

20,000

20,000

12,000

10,000

5,000

3,000

2,700

7,200

4,500

500

300

800

Keuntungan

Pelaburan

Pampasan pengurus

Pampasan rakan kongsi

Kerjasama bersama

Contoh pengiraan pampasan rakan kongsi pembantu dan rakan kongsi pemerolehan

Berikut merupakan senario kerjasama dalam akaun PAMM:

 • Pengurus membuka akaun PAMM di Alpari.
 • Seorang pedagang dipilih untuk menjadi rakan kongsi pemerolehan.
 • Pengurus kemudiannya melantik seorang rakan kongsi untuk tujuan pemasaran akaun pamm: Rakan kongsi pembantu 1. Rakan kongsi ini akan menarik pelabur, memegang tugas sepertimana tugas rakan kongsi pemerolehan disamping bertindak sebagai pakar pemasaran. Pampasan akan diterima dalam dua bentuk.
 • Pengurus juga bekerjasama dengan rakan kongsi yang khusus dalam analisis pengurusan risiko: Rakan kongsi pembantu 2.

Pengurus bersetuju untuk membayar pampasan kepada rakan kongsi seperti berikut:

 • Rakan kongsi pemerolehan — 10%
 • Rakan kongsi pembantu 1 — 10% sebagai rakan kongsi pemerolehan + 20% sebagai rakan kongsi pembantu
 • Rakan kongsi pembantu 2 — 10%

Dalam tawaran, pengurus menyatakan bahawa setiap pelabur dalam akaun perlu membayar 20% dari hasil keuntungan sebagai pampasan.

Rakan kongsi pemerolehan enarik minat dua pelabur ke akaun PAMM: Pelabur 1 (melabur sebanyak 50,000 USD) dan pelabur 2 (melabur sebanyak 30,000 USD). Rakan kongsi pembantu 1 merujuk Pelabur 3 (melabur sebanyak 10,000 USD). Pelabur 4 menyertai akaun PAMM dengan sendiri, melabur sebanyak 20,000 USD. Kapital asal pengurus adalah sebanyak 5,000 USD.

Dalam kes ini, baki keseluruhan akaun PAMM pada awal perdagangan adalah sebanyak 115,000 USD.

Gambar rajah berikut menerangkan hubungan antara rakan kongsi pemerolehan, pengurus, dan pelabur

Pelabur 1

Pelabur 2

Pelabur 3

Pelabur 4

Rakan kongsi pemerolehan

Rakan kongsi pembantu 1
(Pakar pemasaran)
+
Rakan kongsi pemerolehan

Pengurus PAMM

Rakan kongsi
pembantu 2
(Pengurusan risiko)

5,000 USD

20,000 USD

10,000 USD

30,000 USD

50,000 USD

Dalam tempoh perdagangan selama sebulan, keuntungan perdagangan adalah sebanyak 50%. Baki keseluruhan akaun meningkat dari 115,000 USD ke 172,500 USD.

Berikut merupakan jumlah keuntungan yang diperoleh oleh para pelabur:

 • Pelabur 1 menerima keuntungan sebanyak 25,000 USD (50% dari jumlah pelaburan sebanyak 50,000 USD)
 • Pelabur 2 menerima keuntungan sebanyak 15,000 USD (50% dari jumlah pelaburan sebanyak 30,000 USD)
 • Pelabur 3 menerima keuntungan sebanyak 5,000 USD (50% dari jumlah pelaburan sebanyak 10,000 USD)
 • Pelabur 4 menerima keuntungan sebanyak 10,000 USD (50% dari jumlah pelaburan sebanyak 20,000 USD)

Peruntukan keuntungan akaun

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

Pelabur 1

Pelabur 2

Pelabur 3

Pelabur 4

Pengurus PAMM

50,000

30,000

20,000

20,000

12,000

8,000

5,000

3,000

10,000

4,000

1,000

2,000

2,500

5,000

Keuntungan

Pelaburan

Pampasan pengurus

Pampasan diberikan mengikut turutan seperti berikut:

 1. Ke rakan kongsi pemerolehan
 2. Ke rakan kongsi pembantu
 3. Ke pengurus
 • SembunyikanTunjukkan
  Pampasan dari pelabur 1

  Pelabur 1 menerima keuntungan sebanyak 25,000 USD dan akan membayar 5,000 USD sebagai pampasan (20% dari 25,000 USD). Rakan kongsi pemerolehan akan menerima 500 USD (10% dari 5,000 USD). Kemudian, rakan kongsi pembantu akan menerima sebahagian dari baki 4,500 USD sebagai pampasan. Rakan kongsi pembantu 1 menerima 900 USD (20%) manakala Rakan kongsi pembantu 2 menerima 450 USD (10%). Baki sebanyak 3,150 USD adalah jumlah pampasan pengurus.

  Pampasan pengurus
  5,000 USD
  Pampasan pengurus dari pelabur

  Pelabur 1

  Langkah 1

  Pampasan ke rakan kongsi pemerolehan
  5,000 USD
  10%
  dari pampasan pengurus
  500 USD

  Rakan kongsi pemerolehan

  Langkah 2

  Pampasan ke rakan kongsi pembantu
  4,500 USD
  (5,000 USD - 500 USD)
  10%
  dari pampasan pengurus
  450 USD
  20%
  dari pampasan pengurus
  900 USD

  Rakan kongsi
  pembantu 2
  (Pengurusan risiko)

  Rakan kongsi
  pembantu 1
  (Pakar pemasaran)
  +
  Rakan kongsi pemerolehan

  Langkah 3

  Pampasan pengurus
  3,150 USD
  (4,500 USD - 450 USD - 900 USD)
  3,150 USD

  Pengurus PAMM

 • SembunyikanTunjukkan
  Pampasan dari pelabur 2

  Pelabur 2 menerima keuntungan sebanyak 15,000 USD dan akan membayar 3,000 USD sebagai pampasan (20% dari 15,000 USD). Rakan kongsi pemerolehan akan menerima 300 USD (10% dari 5,000 USD). Kemudian, rakan kongsi pembantu akan menerima sebahagian dari baki 2,700 USD sebagai pampasan. Rakan kongsi pembantu 1 menerima 540 USD (20%) manakala Rakan kongsi pembantu 2 menerima 270 USD (10%). Baki sebanyak 1,890 USD adalah jumlah pampasan pengurus.

  Pampasan pengurus
  3,000 USD
  Pampasan pengurus dari pelabur

  Pelabur 2

  Langkah 1

  Pampasan ke rakan kongsi pemerolehan
  3,000 USD
  10%
  dari pampasan pengurus
  300 USD

  Rakan kongsi pemerolehan

  Langkah 2

  Pampasan ke rakan kongsi pembantu
  2,700 USD
  (3,000 USD - 300 USD)
  10%
  dari pampasan pengurus
  270 USD
  20%
  dari pampasan pengurus
  540 USD

  Rakan kongsi
  pembantu 2
  (Pengurusan risiko)

  Rakan kongsi
  pembantu 1
  (Pakar pemasaran)
  +
  Rakan kongsi pemerolehan

  Langkah 3

  Pampasan pengurus
  1,890 USD
  (2,700 USD - 270 USD - 540 USD)
  1,890 USD

  Pengurus PAMM

 • SembunyikanTunjukkan
  Pampasan dari pelabur 3

  Pelabur 3 menerima keuntungan sebanyak 5,000 USD dan akan membayar 1,000 USD sebagai pampasan (20% dari 5,000 USD). Rakan kongsi pemerolehan akan menerima 100 USD (10% dari 1,000 USD). Kemudian, rakan kongsi pembantu akan menerima sebahagian dari baki 900 USD sebagai pampasan. Rakan kongsi pembantu 1 menerima 180 USD (20%) manakala Rakan kongsi pembantu 2 menerima 90 USD (10%). Baki sebanyak 630 USD adalah jumlah pampasan pengurus.

  Pampasan pengurus
  1,000 USD
  Pampasan pengurus dari pelabur

  Pelabur 3

  Langkah 1

  Pampasan ke rakan kongsi pemerolehan
  1,000 USD
  10%
  dari pampasan pengurus
  100 USD

  Rakan kongsi
  pembantu 1
  (Pakar pemasaran)
  +
  Rakan kongsi pemerolehan

  Langkah 2

  Pampasan ke rakan kongsi pembantu
  900 USD
  (1,000 USD - 100 USD)
  20%
  dari pampasan pengurus
  180 USD
  10%
  dari pampasan pengurus
  90 USD

  Rakan kongsi
  pembantu 1
  (Pakar pemasaran)
  +
  Rakan kongsi pemerolehan

  Rakan kongsi
  pembantu 2
  (Pengurusan risiko)

  Langkah 3

  Pampasan pengurus
  630 USD
  (900 USD - 180 USD - 90 USD)
  630 USD

  Pengurus PAMM

 • SembunyikanTunjukkan
  Pampasan dari pelabur 4

  Pelabur 4 menerima keuntungan sebanyak 10,000 USD dan akan membayar 2,000 USD sebagai pampasan (20% dari 10,000 USD). Pelabur 4 menyertai akaun PAMM dengan sendiri tanpa rujukan, oleh itu, tiada pampasan akan dibayar kepada rakan kongsi pemerolehan. Rakan kongsi pembantu 1 menerima 400 USD (20%) manakala Rakan kongsi pembantu 2 menerima 200 USD (10%). Baki sebanyak 1,400 USD adalah jumlah pampasan pengurus.

  Pampasan pengurus
  2,000 USD
  Pampasan pengurus dari pelabur

  Pelabur 4

  Langkah 1

  Pampasan ke rakan kongsi pemerolehan
  2,000 USD
  Pelabur 4 menyertai akaun PAMM dengan sendiri tanpa rujukan.

  Langkah 2

  Pampasan ke rakan kongsi pembantu
  2,000 USD
  10%
  dari pampasan pengurus
  200 USD
  20%
  dari pampasan pengurus
  400 USD

  Rakan kongsi
  pembantu 2
  (Pengurusan risiko)

  Rakan kongsi
  pembantu 1
  (Pakar pemasaran)
  +
  Rakan kongsi pemerolehan

  Langkah 3

  Pampasan pengurus
  1,400 USD
  (2,000 USD - 280 USD - 400 USD)
  1,400 USD

  Pengurus PAMM

Perhatian:

Senario diatas hanyalah untuk tujuan penjelasan. Bahan-bahan dalam halaman ini tidak menjamin pendapatan pada masa akan datang.

Kembali ke atas