Penilaian portfolio PAMM

FAQ

Syarat untuk termasuk dalam penilaian penuh portfolio PAMM

Semua portfolio PAMM awam dipamerkan dalam penilaian penuh.

Portfolio PAMM yang memenuhi syarat berikut akan termasuk dalam penilaian:

  • Kadar pulangan positif
  • Pelaburan terbuka
  • Telah dibuka melebihi 3 bulan
  • Pelaburan tetap pengurus serendah 1,000 USD / 1,000 EUR / 1,000 GLD

Simpanan tetapan penilaian

Penunjuk portfolio PAMM

Nombor portfolio PAMM
Nama gelaran dalam forum
Mata wang portfolio PAMM
hint
Usia portfolio
Pelaburan tersedia
Dana dalam pengurusan
Dana pengurus
Bilangan pelabur aktif
Pampasan pengurus
Portfolio PAMM
Dalam proses...