Berdasarkan pulangan

29.23 %

mingguan

507.11 %

keseluruhan

4,756 USD

dalam pengurusan

22.96 %

mingguan

282.51 %

keseluruhan

944 USD

dalam pengurusan

Night Owl

Medium risk

17.43 %

mingguan

1,708.51 %

keseluruhan

69,257 USD

dalam pengurusan

FOX.

Старание и терпение.

15.80 %

mingguan

4,104.32 %

keseluruhan

357,227 USD

dalam pengurusan

13.25 %

mingguan

550.16 %

keseluruhan

33,135 USD

dalam pengurusan

Lucky Pound

Breakout trading

2785

pelabur

2,671.10 %

keseluruhan

669,020 USD

dalam pengurusan

Moriarti

support lines

1957

pelabur

58,072.94 %

keseluruhan

709,182 USD

dalam pengurusan

A0-HEDGE

Long-Term Diversification

1569

pelabur

1,953.96 %

keseluruhan

457,881 USD

dalam pengurusan

1459

pelabur

1,107.54 %

keseluruhan

75,057 USD

dalam pengurusan

1427

pelabur

1,210.24 %

keseluruhan

229,668 USD

dalam pengurusan