Apakah sekatan yang dikenakan sekiranya saya melakukan deposit menggunakan kad kredit atau debit?

Menurut dokumen "Peraturan operasi luar dagangan" klausa 5.2.5.,apabila anda melakukan deposit menggunakan kad kredit atau debit, sekatan akan dikenakan seperti berikut:

  • Sekatan 30 hari untuk jumlah yang dideposit dari kad anda. Sekatan ini akan terbatal apabila dokumen berikut disediakan:
    • salinan imbasan atau gambar pasport.
    • salinan imbasan atau gambar kad kredit/debit (depan dan belakang), sekiranya ia merupakan kad fizikal. Sekiranya anda memindahkan dana dari kad prabayar atau kad virtual, salinan surat pengesahan rasmi dari bank pengeluar yang mengesahkan hak pemilikan harus disediakan. Dokumen harus mengandungi nombor kad, nama penuh, dan mengandungi lambang bank pengeluar kad tersebut.
  • Apabila deposit dimasukkan ke akaun menggunakan kad kredit atau debit, dana tersebut hanya boleh dikeluarkan melalui pemindahan bank atau melalui pemindahan antara akaun dalam myAlpari. Sekatan ini tidak akan terbatal walaupun dokumen tersebut telah disediakan.