JavaScript atau cookies tidak dibolehkan dalam pelayar internet anda. Anda perlu membolehkannya dalam tetapan pelayar internet untuk mengaktifkan ciri-ciri tertentu dalam laman web kami.

Apakah itu "kadar penyertaan/participation rate"?

Kadar penyertaan (KP) merupakan koefisien yang menunjukkan jumlah potensi pulangan yang boleh diterima oleh pelabur dari produk berstruktur selepas tempoh pelaburan berdasarkan pergerakan harga aset asas tertentu. Koefisien ini ditentukan secara automatik berdasarkan parameter pelaburan anda dan dinyatakan dalam unit tunggal atau peratusan.

Adakah soalan anda terjawab?

Dalam proses...   Dalam proses...
Kembali ke atas