JavaScript atau cookies tidak dibolehkan dalam pelayar internet anda. Anda perlu membolehkannya dalam tetapan pelayar internet untuk mengaktifkan ciri-ciri tertentu dalam laman web kami.

Bagaimanakah cara mengira pulangan dari pelaburan dalam produk berstruktur?

Pulangan pelaburan ketika kematangan produk dikira menggunakan formula berikut:

P = KP × Y + KPK

  • P — pulangan pelaburan ketika kematangan produk
  • KP — kadar penyertaan
  • Y — hasil dari aset asas bermula dari pembelia produk sehingga tempoh kematangan
  • KPK — kadar pelindungan kapital

Kadar penyertaan hanya digunakan untuk produk klasik (tanpa had) dan produk terhad.

Untuk mengira keuntungan bersih, anda perlu menolak 100% pelaburan awal dari pulangan hasil dari pengiraan.

Adakah soalan anda terjawab?

Dalam proses...   Dalam proses...
Kembali ke atas