JavaScript atau cookies tidak dibolehkan dalam pelayar internet anda. Anda perlu membolehkannya dalam tetapan pelayar internet untuk mengaktifkan ciri-ciri tertentu dalam laman web kami.

Apakah itu sempadan dan had harga?

Dengan produk bersentuh, anda boleh menetapkan sempadan diatas kadar harga semasa, dibawah kadar harga semasa, atau kedua-duanya. Anda kemudiannya perlu menyatakan sama ada kadar harga akan menyentuh atau tidak akan menyentuh sempadan tersebut sebelum tempoh kematangan produk.

Dengan produk terhad, harga aset asas ketika hasil pulangan dari pelaburan produk mencapai tahap maksimum adalah terhad. Sekiranya harga menjangkau melebihi kadar ini, hasil pulangan dari pelaburan tidak akan bertambah.

Adakah soalan anda terjawab?

Dalam proses...   Dalam proses...
Kembali ke atas