JavaScript atau cookies tidak dibolehkan dalam pelayar internet anda. Anda perlu membolehkannya dalam tetapan pelayar internet untuk mengaktifkan ciri-ciri tertentu dalam laman web kami.

Bagaimanakah cara membuka dan mengaktifkan portfolio PAMM?

Pelanggan yang membuka portfolio PAMM akan menjadi pengurus portfolio tersebut. Mereka boleh menguruskan portfolio menggunakan dana sendiri, atau dana tambahan dari pelabur lain. Dalam kes ini, pengurus portfolio akan menerima pampasan dari pelabur berdasarkan keuntungan yang diterima dalam portfolio.

Langkah untuk membuka portfolio PAMM:

  • Pilih akaun PAMM yang menarik tumpuan anda menggunakan pembina portfolio.
  • Dalam portfolio, klik "Laburkan".
  • Pilih akaun sementara, dari mana anda ingin melakukan deposit ke dalam portfolio PAMM.
  • Klik "Buka portfolio".

Cara memberi nama dan keterangan untuk melengkapkan proses pembukaan portfolio PAMM awam.

  • Dari menu, pilih "Akaun saya" — "Portfolio PAMM".
  • Klik pada nombor portfolio PAMM yang anda ingin memberi nama.
  • Dalam ruangan "Pengaktifan portfolio PAMM", klik pada butang "Teruskan pengaktifan".
  • Masukkan nama dan keterangan untuk portfolio PAMM anda.
  • Klik "Aktifkan portfolio".

Perhatian:

Sekiranya anda membuka portfolio PAMM awam, anda perlu mengaktifkan dan menerbitkan portfolio tersebut sebelum anda boleh mula menggunakannya.

Adakah soalan anda terjawab?

Dalam proses...   Dalam proses...
Kembali ke atas