JavaScript atau cookies tidak dibolehkan dalam pelayar internet anda. Anda perlu membolehkannya dalam tetapan pelayar internet untuk mengaktifkan ciri-ciri tertentu dalam laman web kami.

Bagaimanakah cara jumlah kedudukan dilaraskan selepas deposit dan pengeluaran dana pelabur?

Pengurus akaun PAMM bertanggungjawab untuk memantau jumlah kedudukan terbuka dan melakukan pelarasan apabila melaksanakan permohonan deposit dan pengeluaran baru.

Dalam contoh berikut, kami menunjukkan beberapa situasi dalam mana pengurus harus melakukan larasan, bersepadanan dengan tindakan pelabur, sama ada melakukan deposit atau pengeluaran dari akaun PAMM.

Contoh 1: Akaun PAMM terdiri dari dua akaun pelaburan dan akaun pelaburan pengurus. Jumlah dana akaun PAMM adalah sebanyak 10,000 USD.

Akaun PAMMPengurusPelabur 1Pelabur 23,000 USD6,000 USD1,000 USD

Pengurus membuka kedudukan long untuk alatan EURUSD sebanyak 4 lot pada harga 1.29000.

Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Jumlah asal
Pengurus
3,000 USD
Pelabur 1
1,000 USD
Pelabur 2
6,000 USD

Harga menurun ke 1.28800 pada rollover, menyebabkan kerugian sebanyak 800 USD, yang dibahagikan secara berkadaran dalam kalangan pengurus dan pelabur.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD
Jumlah asal
Rollover 1
Pengurus
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Pelabur 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Pelabur 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD

Semasa rollover seterusnya, EURUSD meningkat ke 1.29300. Hasil keuntungan sebanyak 2,000 USD diperuntukan secara berkadaran dalam kalangan pengurus dan pelabur.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD
Rollover 2Harga: 1.29300Pulangan dalam akaun: +2,000 USDPengurus: 600 USDPelabur 1: 200 USDPelabur 2: 1,200 USD
Jumlah asal
Rollover 1
Rollover 2
Hasil
Pengurus
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
2,760 + 600 = 3,360 USD
3,360 USD
Pelabur 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1,120 USD
1,120 USD
Pelabur 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
5,520 + 1,200 = 6,720 USD
6,720 USD

Contoh 2: Akaun PAMM yang sama dengan penambahan deposit dari pelabur baru.

Akaun PAMM terdiri dari dua akaun pelaburan dan akaun pelaburan pengurus. Jumlah dana akaun PAMM adalah sebanyak 10,000 USD. Pengurus membuka kedudukan dengan membeli pada pasangan EURUSD dengan jumlah sebanyak 4 lot, pada harga 1.29000.

Harga menurun ke 1.28800 pada rollover, menyebabkan kerugian sebanyak 800 USD, yang dibahagikan secara berkadaran dalam kalangan pengurus dan pelabur.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD
Jumlah asal
Rollover 1
Pengurus
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Pelabur 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Pelabur 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD

Pengurus dimaklumkan bahawa seorang lagi pelabur baru akan menyertai akaun PAMM pada rollover semasa, dengan dana sebanyak 5,000 USD.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD
Pelabur 3 — memasukkan deposit sebanyak 5,000 USD

Pengurus perlu melaraskan semula jumlah kedudukan terbuka dengan mengambil kira dana pelaburan baru. Formula yang digunakan untuk pengiraan pelarasan semula adalah seperti berikut:

(SumInv / Equity) × Lots, dimana:

  • SumInv — jumlah pelaburan baru
  • Equity — ekuiti akaun PAMM ketika rollover
  • Lots — jumlah kedudukan terbuka dalam akaun

Dalam contoh ini: (5 000 / 9 200) × 4 = 2.17

Pengurus perlu membeli 2.17 lot alatan EURUSD untuk melaras jumlah kedudukan terbuka.

Dengan itu, pengurus membuka kedudukan — BUY EURUSD, 2.17, 1.28800.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD
Pelabur 3 — memasukkan deposit sebanyak 5,000 USD
Pelarasan kedudukan
BUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
+ BUY EURUSDJumlah: 2.17 lotHarga: 1.28800
Jumlah asal
Rollover 1
Pengurus
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Pelabur 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Pelabur 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
Pelabur 3
0 USD
Deposit: 5,000 USD

Semasa rollover seterusnya, EURUSD meningkat ke 1.29300. Hasil keuntungan sebanyak 3,080 USD diperuntukan secara berkadaran dalam kalangan pengurus dan pelabur.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD
Rollover 2Harga: 1.29300Pulangan dalam akaun: 3,080 USDPengurus: 600 USDPelabur 1: 200 USDPelabur 2: 1,200 USDPelabur 3: 1,080 USD
Pelarasan kedudukan
BUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
+ BUY EURUSDJumlah: 2.17 lotHarga: 1.28800
Deposit 5,000 USD dari pelabur 3
Jumlah asal
Rollover 1
Rollover 2
Hasil
Pengurus
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
2,760 + 600 = 3,360 USD
3,360 USD
Pelabur 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1,120 USD
1,120 USD
Pelabur 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
5,520 + 1,200 = 6,720 USD
6,720 USD
Pelabur 3
0 USD
Deposit: 5,000 USD
5,000 + 1,080 = 6,080 USD
6,080 USD

Sila ambil perhatian bahawa pelarasan kedudukan disebabkan oleh deposit dana ke akaun PAMM tidak memberi kesan terhadap hasil perdagangan untuk pelabur lain.

Contoh 3: Akaun PAMM yang sama dengan permohonan pengeluaran dari salah seorang pelabur.

Akaun PAMM terdiri dari dua akaun pelaburan dan akaun pelaburan pengurus. Jumlah dana akaun PAMM adalah sebanyak 10,000 USD. Pengurus membuka kedudukan dengan membeli pada pasangan EURUSD dengan jumlah sebanyak 4 lot, pada harga 1.29000.

Harga menurun ke 1.28800 pada rollover, menyebabkan kerugian sebanyak 800 USD, yang dibahagikan secara berkadaran dalam kalangan pengurus dan pelabur.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD

Pelabur 2 ingin melakukan pengeluaran keseluruhan dana dalam akaun PAMM, iaitu sebanyak 5,520 USD.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD
Pengeluaran sebanyak 5,520 USD oleh pelabur 2

Pengurus perlu melaraskan semula jumlah kedudukan terbuka dengan mengambil kira pengeluaran dana pelaburan. Formula yang digunakan untuk pengiraan pelarasan semula adalah seperti berikut:

(OutInv / Equity) × Lots, dimana:

  • OutInv — jumlah pengeluaran dari pelaburan
  • Equity — ekuiti akaun PAMM ketika rollover
  • Lots — jumlah kedudukan terbuka dalam akaun

Dalam contoh ini: (5,520 / 9,200) × 4 = 2.4 lot

Pengurus perlu menutup kedudukan EURUSD dengan jumlah 2.4 lot.

Dengan itu, kedudukan tersebut dibuka: BUY - EURUSD, 1.6, 1.28800.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD
Pengeluaran sebanyak 5,520 USD oleh pelabur 2
Pelarasan kedudukan
BUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
CLOSE EURUSDJumlah: 2.4 lotHarga: 1.28800
Jumlah asal
Rollover 1
Pengurus
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
Pelabur 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
Pelabur 2
6,000 USD
6,000 - 480 = 5,520 USD
(pengeluaran sebanyak 5,520)

Semasa rollover seterusnya, EURUSD meningkat ke 1.29300. Hasil keuntungan sebanyak 800 USD diperuntukan secara berkadaran dalam kalangan pengurus dan pelabur.

12: 0015: 0018: 0021: 0000: 0003: 00
1.293001.292001.291001.290001.289001.28800
Pembukaan kedudukanBUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
Rollover 1Harga: 1.28800Pulangan dalam akaun: -800 USDPengurus: -240 USDPelabur 1: -80 USDPelabur 2: -480 USD
Rollover 2Harga: 1.29300Pulangan dalam akaun: 800 USDPengurus: 600 USDPelabur 1: 200 USD
Pelarasan kedudukan
BUY EURUSDJumlah: 4 lotHarga 1.29000
CLOSE EURUSDJumlah: 2.4 lotHarga: 1.28800
Pengeluaran sebanyak 5,520 USD oleh pelabur 2
Jumlah asal
Rollover 1
Rollover 2
Pengurus
3,000 USD
3,000 - 240 = 2,760 USD
2,760 + 600 = 3,360 USD
Pelabur 1
1,000 USD
1,000 - 80 = 920 USD
920 + 200 = 1,120 USD

Sila ambil perhatian bahawa pelarasan kedudukan disebabkan oleh pengeluaran dana dari akaun PAMM tidak memberi kesan terhadap hasil perdagangan untuk pelabur lain.

Perhatian:

Sekiranya permohonan deposit dan pengeluaran dilaksanakan secara serentak semasa rollover yang sama, maka hasil jumlah deposit dan pengeluaran harus dikira terlebih dahulu, dan kemudian diikuti dengan formula yang dinyatakan untuk melaras jumlah kedudukan secara kumulatif dan tidak berasingan.

Adakah soalan anda terjawab?

Soalan lazim lain berkaitan Akaun PAMM:

Dalam proses...   Dalam proses...
Kembali ke atas