JavaScript atau cookies tidak dibolehkan dalam pelayar internet anda. Anda perlu membolehkannya dalam tetapan pelayar internet untuk mengaktifkan ciri-ciri tertentu dalam laman web kami.

Apakah yang akan terjadi sekiranya harga ketika tempoh luput kontrak menyamai harga pembukaan?

Sekiranya harga ketika tempoh kontrak luput tidak berubah atau kembali ke harga asal ketika pelaburan dilakukan, dana yang digunakan untuk membuka kedudukan akan dipulangkan semula ke dalam akaun secara menyeluruh dengan pemilihan jenis Fix-Contracts Call / Put.

Adakah soalan anda terjawab?

Dalam proses...   Dalam proses...
Kembali ke atas