JavaScript atau cookies tidak dibolehkan dalam pelayar internet anda. Anda perlu membolehkannya dalam tetapan pelayar internet untuk mengaktifkan ciri-ciri tertentu dalam laman web kami.

Bila dan bagaimanakah cara membuat pemindahan dana dari akaun kapital?

Dana dari akaun kapital hanya boleh dikeluarkan selepas kematangan atau penebusan awal produk berstruktur. Hanya jumlah yang melebihi had produk berstruktur tersedia untuk pengeluaran. Anda perlu memindahkan dana tersebut dari akaun dagangan ke akaun kapital sementara, yang digunakan untuk memasukkan deposit, dan kemudian ke akaun sementara biasa. Peraturan pemindahan dana biasa akan dikenakan ke akaun sementara yang terhubung dengan produk berstruktur (contoh: sekiranya akaun dideposit melalui kad bank, atau melalui sistem pembayaran elektronik, maka dana hanya boleh dikeluarkan melalui kaedah pembayaran yang digunakan untuk memasukkan deposit).

Adakah soalan anda terjawab?

Dalam proses...   Dalam proses...
Kembali ke atas