JavaScript atau cookies tidak dibolehkan dalam pelayar internet anda. Anda perlu membolehkannya dalam tetapan pelayar internet untuk mengaktifkan ciri-ciri tertentu dalam laman web kami.

Apakah itu "had kewangan", dan apakah had dana yang boleh dijangka dengan pembelian produk berstruktur?

Had kewangan — jumlah maksimum yang boleh diterima oleh pelanggan sebagai pinjaman, dengan cagaran produk berstruktur yang dibeli. Setiap akaun kapital sementara dikenakan had kewangan tersendiri yang dikira berdasarkan formula berikut:

Had kewangan = KPK / 100 x kos produk x 0.8
Dimana KPK adalah kadar pelindungan kapital dari pelaburan produk berstruktur.

Adakah soalan anda terjawab?

Dalam proses...   Dalam proses...
Kembali ke atas