JavaScript atau cookies tidak dibolehkan dalam pelayar internet anda. Anda perlu membolehkannya dalam tetapan pelayar internet untuk mengaktifkan ciri-ciri tertentu dalam laman web kami.

Apakah denominasi mata wang akaun kapital dan bagaimanakah cara mengira keuntungan?

Akaun kapital sementara dibuka dalam mata wang yang sama seperti denominasi produk berstruktur anda.

Selepas kematangan atau dalam kes penebusan awal produk berstruktur, pelarasan akan dijalankan antara syarikat dan pelanggan. Hasil operasi pelanggan dalam akaun kapital sementara akan ditentukan berdasarkan kriteria seperti berikut:

  • Sekiranya pelanggan menghasilkan keuntungan dalam akaun kapital, jumlah keuntungan akaun akan ditambah ke akaun sementara yang digunakan untuk membeli produk berstruktur.
  • Sekiranya pelanggan menanggung kerugian dalam akaun kapital, jumlah kerugian akan ditolak dari kos produk berstruktur dan disimpan oleh syarikat.

Pengiraan penyelesaian melibatkan syarikat dijalankan secara berasingan antara akaun kapital berbeza. Hasil dari pengiraan melibatkan akaun kapital sementara yang lain tidak termasuk dalam pengiraan.

Adakah soalan anda terjawab?

Dalam proses...   Dalam proses...
Kembali ke atas