Kami kini 19 tahun!

Dokumen peraturan dan perjanjian

Dokumen yang disenarai dalam halaman ini menerangkan terma dan syarat Alpari Limited dan perkhidmatan lain yang ditawarkan dalam laman web Alpari.

 1. Penafian risiko
 2. Perjanjian pelanggan
 3. Terma perniagaan untuk akaun STANDARD dan NANO
 4. Peraturan perkhidmatan pemprosesan tetapan dan pelaksanaan permintaan pelanggan
 5. Terms of Business for ECN and PRO.ECN Accounts
 6. Etika penggunaan telefon
 7. Peraturan operasi luar dagangan
 8. Terma perniagaan untuk perkhidmatan BinaryTrader
 9. Peraturan akaun PAMM
 10. Lampiran ke Peraturan perkhidmatan akaun PAMM: portfolio PAMM
 11. Terma dan syarat penggunaan perkhidmatan isyarat
 12. Perjanjian jual-beli produk berstruktur
 13. Terma penebusan awal produk berstruktur
 14. Perjanjian pinjaman khas
 15. Peraturan program Alpari Cashback
 16. Peraturan peraduan Formula FX
 17. Peraturan peraduan Virtual Reality
 18. Peraturan peraduan Successful Investor
 19. Peraturan peraduan Pengurus portfolio terbaik

Dokumen peraturan versi lama

Kembali ke atas