Kami kini 19 tahun!

Bagaimana ia berfungsi

Anda menarik pelanggan, pelanggan membuka akaun, dan melengkapkan operasi transaksi.
Pulangan dikira selepas penutupan setiap dagangan pelanggan, sepanjang tempoh perdagangan pelanggan bersama syarikat ini.
Halaman ini menyediakan maklumat untuk asas pengiraan pulangan setiap jenis akaun berbeza.
Tahap pulangan rakan kongsi ditentukan dari jumlah dagangan bulangan pelanggan yang dirujuk oleh rakan kongsi.

Saiz pulangan mengikut akaun

Jumlah pulangan IB bergantung kepada jenis akaun yang dibuka oleh pelanggan yang dirujuk, dan dikira selepas setiap dagangan pelanggan.

Pengiraan jumlah pulangan dijalankan menggunakan
purata spreads/komisyen

Jadi rakan kongsi IB
 • Standardsehingga 50% dari spread
 • PAMM Standardsehingga 50% dari spread
 • ECNsehingga 50% dari komisyen
 • PRO.ECNsehingga 50% dari komisyen
 • PAMM.ECNsehingga 50% dari komisyen
 • PAMM.PRO.ECNsehingga 50% dari komisyen

Cara pengiraan pampasan rakan kongsi

Standard

Akaun Standard

Pulangan untuk akaun STANDARD.MT4 dan STANDARD.MT5 dikira sebagai peratusan dari purata spread dalam operasi pelanggan.

Lihat saiz purata spread semasa

Formula pengiraan pulangan

 • Jumlah dagangan
 • Saiz spread untuk 1 lot
 • Tahap pulangan
 • Pulangan rakan kongsi

Contoh:

 • 2 lot
 • 20 USD
 • 35%
 • 14 USD
 • Pelanggan anda membuka kedudukan berjumlah 2 lot
 • Saiz spread untuk 1 lot adalah 20 USD
 • Anda merupakan rakan kongsi tahap 3 dan kadar pulangan adalah sebanyak 35%
 • Pulangan anda: 2 × 20 USD × 35% = 14 USD

PAMM Standard

Akaun PAMM Standard

Pulangan untuk akaun PAMM.STANDARD.MT4 dan PAMM.STANDARD.MT5 dikira sebagai peratusan dari purata spread dalam operasi akaun PAMM, dengan mengambil kira saham pelanggan anda dalam akaun ini.

Lihat saiz purata spread semasa

Formula pengiraan pulangan

 • Jumlah dagangan
 • Saiz spread untuk 1 lot
 • Tahap pulangan
 • Saham dalam akaun PAMM
 • Pulangan rakan kongsi

Contoh:

 • 20 lot
 • 20 USD
 • 35%
 • 10%
 • 14 USD
 • Pengurus PAMM membuka kedudukan berjumlah sebanyak 20 lot
 • Saiz spread untuk 1 lot adalah sebanyak 20 USD
 • Anda merupakan rakan kongsi tahap 3 dan kadar pulangan adalah sebanyak 35%
 • Pelanggan melaburkan sebanyak 1,000 USD, yang merupakan 10% saham dari permodalan akaun PAMM
 • Pulangan anda: 20 × 20 USD × 35% × 10% = 14 USD

ECN

Akaun ECN

Pulangan untuk akaun ECN.MT4 dan ECN.MT5 dikira sebagia peratusan dari komisyen dagangan pelanggan.

Formula pengiraan pulangan

 • Jumlah dagangan
 • Komisyen
 • Tahap pulangan
 • Pulangan rakan kongsi

Contoh:

Pulangan rakan kongsi untuk sebarang alatan dikira menggunakan formula: Saiz kontrak × kadar pertukaran mata wang asas berbanding USD. Sebagai contoh, pelanggan anda membuka kedudukan dengan parameter berikut:

 • Alatan perdagangan (pasangan mata wang) — EURUSD
 • Jumlah perdagangan — 1 lot (× 2, kerana transaksi penuh bermaksud pembukaan + penutupan)
 • Saiz kontrak — 100,000 EUR
 • Kadar pertukaran EURUSD pada masa pembukaan kedudukan — 1.17751

Dalam kes ini:

 • 235,502 USD
 • 0.000016 USD
 • 40%
 • 1.51 USD
 • Jumlah dalam USD adalah sebanyak 1 lot × 2 × 100,000 EUR × 1.17751 = 235,502 USD
 • Pulangan rakan kongsi untuk sebarang alatan dikira menggunakan nilai tetap yang termasuk dalam spread komisyen berjumlah sebanyak 16 USD untuk turnover perdagangan 1 juta USD, atau dalam kata lain, 0.000016 USD untuk 1 USD turnover perdagangan
 • Anda merupakan rakan kongsi tahap 3 dan kadar pulangan adalah sebanyak 40%
 • Pulangan rakan kongsi: 235,502 USD × 0.000016 USD × 40% = 1.51 USD

PRO.ECN

Akaun PRO.ECN

Pulangan untuk akaun PRO.ECN.MT4 dikira sebagia peratusan dari komisyen dagangan pelanggan.

Formula pengiraan pulangan

 • Jumlah dagangan
 • Komisyen
 • Tahap pulangan
 • Pulangan rakan kongsi

Contoh:

Pulangan rakan kongsi untuk sebarang alatan dikira menggunakan formula: Saiz kontrak × kadar pertukaran mata wang asas berbanding USD. Sebagai contoh, pelanggan anda membuka kedudukan dengan parameter berikut:

 • Alatan perdagangan (pasangan mata wang) — EURUSD
 • Jumlah perdagangan — 1 lot (× 2, kerana transaksi penuh bermaksud pembukaan + penutupan)
 • Saiz kontrak — 100,000 EUR
 • Kadar pertukaran EURUSD pada masa pembukaan kedudukan — 1.17751

Dalam kes ini:

 • 235,502 USD
 • 0.000016 USD
 • 40%
 • 1.51 USD
 • Jumlah dalam USD adalah sebanyak 1 lot × 2 × 100,000 EUR × 1.17751 = 235,502 USD
 • Pulangan rakan kongsi untuk sebarang alatan dikira menggunakan nilai tetap yang termasuk dalam spread komisyen berjumlah sebanyak 16 USD untuk turnover perdagangan 1 juta USD, atau dalam kata lain, 0.000016 USD untuk 1 USD turnover perdagangan
 • Anda merupakan rakan kongsi tahap 3 dan kadar pulangan adalah sebanyak 40%
 • Pulangan rakan kongsi: 235,502 USD × 0.000016 USD × 40% = 1.51 USD

PAMM.ECN

Akaun PAMM.ECN

Pulangan untuk akaun PAMM.ECN.MT4 dan PAMM.ECN.MT5 dikira sebagai peratusan dari komisyen untuk operasi dalam akaun PAMM, dengan mengambil kira saham pelanggan anda.

Formula pengiraan pulangan

 • Jumlah dagangan
 • Komisyen
 • Tahap pulangan
 • Saham dalam akaun PAMM
 • Pulangan rakan kongsi

Contoh:

Pulangan rakan kongsi untuk sebarang alatan dikira menggunakan formula: Saiz kontrak × kadar pertukaran mata wang asas berbanding USD. Pengurus PAMM membuka kedudukan dengan parameter berikut:

 • Alatan perdagangan (pasangan mata wang) — EURUSD
 • Jumlah perdagangan — 20 lot (× 2, kerana transaksi penuh bermaksud pembukaan + penutupan)
 • Saiz kontrak — 100,000 EUR
 • Kadar pertukaran EURUSD pada masa pembukaan kedudukan — 1.17751

Dalam kes ini:

 • 4,710,040 USD
 • 0.000016 USD
 • 40%
 • 10%
 • 3.01 USD
 • Jumlah dalam USD adalah sebanyak 20 × 2 × 100,000 × 1.17751 = 4,710,040 USD
 • Pulangan rakan kongsi untuk sebarang alatan dikira menggunakan nilai tetap yang termasuk dalam spread komisyen berjumlah sebanyak 16 USD untuk turnover perdagangan 1 juta USD, atau dalam kata lain, 0.000016 USD untuk 1 USD turnover perdagangan
 • Anda merupakan rakan kongsi tahap 3 dan kadar pulangan adalah sebanyak 40%
 • Pelanggan anda melaburkan 1,000 USD, yang merupakan 10% saham dari permodalan perdagangan dalam akaun PAMM
 • Pulangan rakan kongsi: 4,710,040 USD × 0.000016 USD × 40% × 10% = 3.01 USD

PAMM.PRO.ECN

Akaun PAMM.PRO.ECN

Pulangan untuk akaun PAMM.PRO.ECN.MT4 dikira sebagai peratusan dari komisyen untuk operasi dalam akaun PAMM, dengan mengambil kira saham pelanggan anda.

Formula pengiraan pulangan

 • Jumlah dagangan
 • Komisyen
 • Tahap pulangan
 • Saham dalam akaun PAMM
 • Pulangan rakan kongsi

Contoh:

Pulangan rakan kongsi untuk sebarang alatan dikira menggunakan formula: Saiz kontrak × kadar pertukaran mata wang asas berbanding USD. Pengurus PAMM membuka kedudukan dengan parameter berikut:

 • Alatan perdagangan (pasangan mata wang) — EURUSD
 • Jumlah perdagangan — 20 lot (× 2, kerana transaksi penuh bermaksud pembukaan + penutupan)
 • Saiz kontrak — 100,000 EUR
 • Kadar pertukaran EURUSD pada masa pembukaan kedudukan — 1.17751

Dalam kes ini:

 • 4,710,040 USD
 • 0.000016 USD
 • 40%
 • 10%
 • 3.01 USD
 • Jumlah dalam USD adalah sebanyak 20 × 2 × 100,000 × 1.17751 = 4,710,040 USD
 • Pulangan rakan kongsi untuk sebarang alatan dikira menggunakan nilai tetap yang termasuk dalam spread komisyen berjumlah sebanyak 16 USD untuk turnover perdagangan 1 juta USD, atau dalam kata lain, 0.000016 USD untuk 1 USD turnover perdagangan
 • Anda merupakan rakan kongsi tahap 3 dan kadar pulangan adalah sebanyak 40%
 • Pelanggan anda melaburkan 1,000 USD, yang merupakan 10% saham dari permodalan perdagangan dalam akaun PAMM
 • Pulangan rakan kongsi: 4,710,040 USD × 0.000016 USD × 40% × 10% = 3.01 USD
FAQ
Kembali ke atas