Kami kini 19 tahun!

Variable Margin

Penunjuk yang menentukan kemungkinan keuntungan dan kerugian dari dagangan, yang masih terbuka pada masa tertentu. Jumlah ekuiti sepanjang tempoh dagangan boleh dikira (menaik atau menurun) menggunakan saiz Variable margin. Margin boleh menjadi positif atau negatif, bergantung sama ada ramalan yang dilakukan oleh pedagang adalah betul atau tidak. Apabila pedagang memiliki kedudukan sell, variable margin merupakan perbezaan antara harga pembelian mata wang dan harga semasa. Sekiranya pedagang mempunyai kedudukan buy, ianya adalah perbezaan antara harga semasa dan harga pada mana pembelian mata wang dilakukan. Margin ini ditambah atau ditolak dari akaun pada penghujung sesi. Sehubungan dengan itu, saiz margin adalah bersamaan dengan hasil perdagangan sekiranya kedudukan dibuka dalam satu sesi perdagangan. Sekiranya tidak, variable margin tidak akan menyamai hasil perdagangan.

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas