Kami kini 19 tahun!

Stock

Stock

Jenis saham yang dikeluarkan oleh syarikat saham bersama. Pemegang saham berhak untuk menerima sebahagian saham dari keuntungan syarikat. Tambahan pula, sekiranya syarikat tersebut dimansuhkan, pemilik saham berhak untuk menuntut sebahagian dari aset syarikat. Saham boleh dibahagikan kepada umum dan istimewa. Pemegang saham umum boleh menrima keuntungan dan mengambil bahagian dalam pelaksanaan organisasi tersebut. pemilik saham istimewa tidak boleh mempengaruhi keputusan pemegang saham sewaktu mesyuarat tetapi boleh mendapat peratusan yang besar sebagai keuntungan.

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas