Kami kini 19 tahun!

Smart Contract

Smart Contract

Idea yang dikemukakan oleh programmer dari Amerika, Nick Szabo pada tahun 1994. Maksud idea ini adalah setiap transaksi menjalankan protokol komputer berdasarkan algoritma matematik secara berasingan. Sehubungan dengan itu, campur tangan pihak ketiga dalam proses dapat dimininimalkan. Smart contract bukan hanya mengandungi maklumat mengenai tanggungjawab pihak yang terlibat, tetapi juga memastikan pelaksanaan segala isi yang terkandung dalam perjanjian. Prinsip asas ini diterapkan oleh Satoshi Nakamoto dalam Bitcoin, tetapi atas sebab-sebab keselematan, tidak membekalkan segala fungsi yang diperlukan kepada smart contract dalam dokumentasi. Kini Ethereum merupakan platform pertama yang mula menggunakan smart contract secara aktif. Penerapan penggunaan smart contract memerlukan rangkaian tidak berpusat dalam mana peserta mempunyai hak yang saksama dan mata wang digital digunakan sebagai alatan kewangan.

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas