Mining

Mining

Istilah dari bahasa inggeris bermaksud pelombongan. Sehubungan dengan itu, mining merupakan aktiviti mendapatkan mata wang digital dengan menggunakan rekod transaksi dalam sitem mata wang digital tertentu, yang kemudiannya dihantar sebagai simpanan dalam bentuk blok maklumat. Sebagai contoh, rekod transaksi Bitcoin disimpan dalam blockchain. Pemprosesan dan penyimpanan dijalankan oleh farms, manakala miner menerima upah dari operasi pelombongan mana-mana mata wang.

Kongsi: