Kami kini 19 tahun!

Margin level

Margin level

Hubung kait antara dana pedagang dan margin (dinyatakan dalam peratusan). Kadar margin menunjukkan risiko semasa, membolehkan pengurangannya. Dengan memberi perhatian kepada kadar margin, pedagang boleh melihat sama ada mereka mempunyai dana yang mencukupi untuk membuka kedudukan baru atau mengekalkan kedudukan terbuka. Kadar margin boleh dikira menggunakan formula berikut: Margin Level = (Equity / Necessary Margin) x 100%.

Margin level

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas