Kami kini 19 tahun!

Insider

Pihak yang mengambil tahu maklumat penting berkaitan pasaran kewangan Forex, yang tidak dapat diperoleh peserta pasaran yang lain. Segolongan besar dari pihak ini adalah pengurus tertinggi bank, pemegang saham utama, dan juga ahli lembaga pengarah syarikat: golongan yang mempunyai akses ke maklumat rahsia dalam pasaran kewangan dan boleh menggunakan makumat tersebut untuk kepentingan mereka. Terdapat banyak undang-undang yang mengawal aktiviti insider. Setiap peserta pasaran mata wang boleh memantau tindakan insider dan menggunakan isyarat yang diberikan oleh mereka. Walau bagaimanapun, mengikut kebanyakan ahli analisis, keputusan pihak ini bukanlah sentiasa tepat.

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas