Kami kini 19 tahun!

ICO (Initial Coin Offering)

ICO (Initial Coin Offering)

Menyerupai IPO dalam pasaran mata wang digital. Ini merupakan terbitan awal dan pengenalan token dalam bursa mata wang digital, sebagai salah satu kaedah menarik pelaburan dalam produk atau projek mencipta mata wang digital baru. Selepas tempoh pelaburan tamat, mata wang digital yang dikeluarkan akan diperuntukan secara berkadaran dalam kalangan pelabur. Aset yang diterima semasa ICO boleh dijual semula dengan harga yang lebih menguntungkan atau digunakan untuk mendapatkan dividen. Tidak seperti IPO, sistem ICO tidak mempunyai hak pemilikan dan hak pemegang saham.

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas