Kami kini 19 tahun!

GDP (Gross Domestic Product)

GDP (Gross Domestic Product)

Jumlah pengeluaran barangan dan perkhidmatan dalam negara untuk tempoh setahun. Ia termasuk keuntungan dan pendapatan bukan penduduk dan syarikat asing dalam negara, tetapi tidak termasuk nilai kewangan pengeluaran untuk rakyat dan syarikat yang bermastautin di luar negara.

GDP (Gross Domestic Product)

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas