Kami kini 19 tahun!

ETF

ETF

Akronim untuk Exchange-Traded Fund: dana yang diperdagang dalam bursa saham. Hal ini bermakna dana pelaburan dan saham boleh dijual dan dibeli secara bebas pada bila-bila masa dalam bursa. ETF berbeza dari dana mutual biasa dalam mana pelabur membuat pelaburan. Sebahagian besar dari bursa saham adalah indeks kerana sasaran ditumpukan untuk mengikut indeks saham tertentu. Perkara ini dijalankan secara separa untuk menandakan bahawa ETF hanya meniru pergerakan indeks dan tiada sebarang faktor manusia terlibat dalam pengurusan dana.

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas