Kami kini 19 tahun!

Diversification

Diversification

Penyebaran kapital ke pelbagai aset dengan kadar risiko yang berbeza untuk meminimumkan jumlah risiko dan mengurangkan kerugian dari segi kewangan. Pelabur melaburkan wang dalam sekuriti dari pengeluar yang berbeza dan dengan berbuat begitu, membentuk portfolio pelaburan. Sekiranya sesetengah saham menghasilkan kerugian, saham lain yang menguntungkan boleh mengimbangkan kerugian yang ditanggung, dalam kata lain, meminimumkan dan mempelbagaikan pembahagian risiko.

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas