Common Shares

Common Shares

Saham disebut sebagai umum sekiranya pemegang saham dibenarkan untuk menerima dividen, sekiranya keputusan untuk memberi dividen dilakukan dalam mesyuarat pemegang saham. Walaupun dividen dibayar menggunakan sebahagian dari keuntungan syarikat yang tinggal selepas pemegang saham istimewa dibayar.

Kongsi: