Blue-sky Laws

Blue-sky Laws

Kumpulan undang-undang yang mengawal akitiviti peserta pasaran untuk sekuriti dalam Amerika Syarikat. Pelaksanaan sesetengah undang-undang ini bergantung kepada negeri dalam AS.

Kongsi: