Kami kini 19 tahun!

Bill

Liabiliti hutang bertulis adalah sekuriti dalam bentuk bil dan notis. Sekiranya pihak yang mengeluarkan dokumen (pengeluar bil) bertanggungjawab untuk membayar kepada pemilik sekuriti (pemegang bil) dengan jumlah yang ditetapkan tanpa sebarang syarat tambahan, maka ianya adalah bil mudah. Sekiranya pengeluar bil memindahkan tangungjawab pembayaran sekuriti ke pihak ketiga, maka sekuriti disebut sebagai bil pertukaran. Bil dikeluarkan sama ada ke pihak tertentu (nominal) atau berdaftar ke pihak yang melakukan pesanan.

Return to List

Do you have any questions?

Call one of our specialists.

Live Chat an online consultant.

To learn more about Forex…

Read Analyses in our Analytics Section

Read Here
Kembali ke atas